Monitor Polski

M.P.1946.39.76

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 maja 1946 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 15 lutego 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powziętą na posiedzeniu w dniu 15 lutego 1946 r. za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą odznaczony został:
KRZYŻEM GRUNWALDU III KLASY

1. Generał Brygady Galicki Stanisław.