Monitor Polski

M.P.1947.58.409

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 maja 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 3 lutego 1947 r.

Prezydium Krajowej Rady Narodowej na posiedzeniu dnia 3 lutego 1947 r. uchwala na wniosek Rady Narodowej m. st. Warszawy, za 50-letnie pożycie w jednym związku małżeńskim, odznaczyć następujących obywateli:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kacprzak Antoni, 2. Kacprzak Franciszka.