Monitor Polski

M.P.1946.50.98

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 czerwca 1946 r.

UCHWAŁA
z dnia 1 marca 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powziętą na posiedzeniu w dniu 1 marca 1946 r. w uznaniu zasług, położonych dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej w dziele zabezpieczenia mienia, odbudowy i uruchomienia przemysłu na terenie województwa łódzkiego odznaczeni zostali:
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Ćwikliński Edward, 2. Frączak Ignacy, 3. Herman Rudolf, 4. Jabłoński Jacek Dziewota, 5. Knowiakowski Stefan, 6. inż. Klimek. Mieczysław, 7. Kołacz Czesław, 8. Krakowiak Mieczysław, 9. Lech Marian, 10. dr. Legowicz Jan, 11. Lewowski Henryk, 12. Marszałek Stanisław, 13. Mołojec Józef, 14. Rudzki Aleksander, 15. Stachurski Aleksander, 16. Wodzyński Władysław, 17. Wustowski Teodor, 18. Wyszyński Feliks.

BRONZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Antosik Zygmunt, 2. Barton Ignacy, 3. Bąkowski Stanisław, 4. Bążej Jan, 5. Bilikowski Stanisław, 6. Błoch Jan, 7. Bobras Zygmunt, 8. Bolonek Sylwester, 9. Czapczyński Józef, 10. Cyban Stanisław, 11. Borowiecki Władysław, 12. Cymer Zygmunt, 13. Dąbrowska Teresa, 14. Derewenda Józef, 15. Duk Antoni, 16. Ekielski Witold, 17. Fijałkowski Sebastian, 18. Fortuniak Franciszek, 19. Frencel Edmund, 20. Gajderowicz Leon, 21. Garbacz Jan, 22. Giserowa Bronisława, 23. Gławenda Antoni, 24. Górski Józef, 25. Janczak Stanisław, 26, Jaworski Ignacy, 27. Juszczak Wacław, 28. Karasek Bolesław, 29. Kasprzak Stefan, 30. Kilanowicz Wojciech, 31. Kleber Kazimierz, 32. Klimczak Antoni, 33. Kluska Tadeusz, 34. Kolasiński Stanisław, 35. Kotarski Karol, 36. Kowalczyk Leonard, 37. Komża Franciszek, 38. Kowalski Antoni, 39. Krawczyk Stefan, 40. Królikowski Piotr, 41. Krzyżaniak Franciszek, 42. Kubiak Władysław, 43. Kuliński Marian, 44. Kuźmiński Stanisław, 45. Kurasiński Bolesław, 46. Kwiatkowski Maksymilian, 47. Langer Feliks, 48. Leszczyński Franciszek, 49. Lewandowski Jan, 50. Loga Józef, 51. Łajdecki Franciszek, 52. Magdziarz Józef, 53. Magrowicz Hieronim, 54. Malarczyk Jan, 55. Manicki Jan, 58. Marczewska Olga, 57. Mazurek Stefan, 58. Mikuta Józef, 59. Młodawski Antoni, 60. Molman Janina, 61. Mrowiński Władysław, 62. Musiał Henryk, 63. Nowak Jan, 64. Nowakowski Franciszek, 65. Nurek Tadeusz, 66. Ochman Kazimierz, 67. Pawlikowski Stanisław, 68. Pawłowski Leonard, 69. Pijanowski Stanisław, 70. Pioruński Roman, 71. Piotrowski Mieczysław, 72. Pipia Stanisław, 73. Podgórski Hipolit, 74. Półgrabia Cecylia, 75. Półgrabia Marcin, 76. Pokora Jan, 77. Rendzikowski Zygmunt, 78. Rogalski Leon, 79. Rojewski Stanisław, 80. Rosiecki Edward, 81. Resel Stanisław, 82. Rzetelska Monika, 83. Rybak Wacław, 84. Safian Ludwik, 85. Salata Mikołaj, 86. Sęk Stanisław, 87. Skowroński Mieczysław, 88. Skrzęczkowski Stanisław, 89. Slaski Ignacy, 93. Smyczek Jan, 91. Sobczak Helena, 92. Stelmasiak Henryk, 93. Szczepanik Stefan, 94. Szewczyk Franciszek, 95. Szlifierz Bolesław, 96. Szulc Bronisław, 97. Szymczak Stanisław, 98. Tekla Augustyn, 99. Tomaszewski Jan, 100. Tomaszewski Feliks, 101. Tomska Weronika, 102. Ulatowski Henryk, 103. Wężyk Antoni, 104. Witczak Józef, 105. Wojtalak Józef, 106. Zalewski Stefan, 107. Zarybski Franciszek, 108. Ziółkowski Jan, 109. Ziółkowski Antoni, 110. Związek (...)