Monitor Polski

M.P.1946.26.43

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 marca 1946 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 17 stycznia 1946 r.

Na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 1946 roku, w pierwszą rocznicę wyzwolenia Warszawy Prezydium Krajowej Rady Narodowej na podstawie Dekretu z dnia 26 października 1945 r., zapoczątkowując odznaczanie osób zasłużonych w walce o wyzwolenie i odbudowę Stolicy - organizatorów, przywódców i wybitnych uczestników walki Narodu Polskiego z niemieckim okupantem, a w szczególności bojowników o wolność Stolicy, uczestników obrony Stolicy we wrześniu 1939 roku, inicjatorów i uczestników Krajowej i Warszawskiej Rady Narodowej w konspiracji, żołnierzy powstania warszawskiego i powstania w Ghetcie, uczestników walk o wyzwolenie Stolicy w dniach 16-17 stycznia 1945 roku, inicjatora odbudowy Stolicy - Rząd Tymczasowy, szczególnie zasłużonych przy organizacji władz centralnych i miejskich w wyzwolonej Warszawie, oraz na polu odbudowy Stolicy w pierwszym jej okresie, odznaczyło
"MEDALEM ZA WARSZAWĘ 1939-1945"

1. Bierut Bolesław - Prezydent Krajowej Rady Narodowej, 2. Adamek Mieczysław kpr. podch., 3. Adamkiewicz Wacława kpt., 4. Adrian Andrzej ppłk., 5. Albrecht Jerzy, 6. Andrzejewski Walerian por., 7. Aplowicz Franciszek, 8. Arczyński pseud. "Marek", 9. Arent Tadeusz st. sierż., 10. Bandurska Krystyna ppor., 11. Baranowska-Genser Łucja por., 12. Baranowski Feliks, 13. Barcikowski Wacław, 14. Bartoszek Hedda kpt., 15. Bartoszewicz Władysław, 16. Bartoszewicz Tadeusz, 17. Baryła Marian, 18. Bednarz Jan, 19. Benigier Stanisław inż., 20. Berman Adolf, 21. Bertold Edward, 22. Bewziuk Wojciech gen. dyw., 23. Bieliński Niemir kpt., 24. Bieńkowski Władysław, 25. Biernacka Janina, 26. Błoński Eugeniusz plut., 27. Bolarski Janusz, 28. Borowski Wiktor, 29. Borowy Piotr ppłk., 30. Bożyk Władysław st. sierż., 31. Bryl Leon, 32. Bruziński Edward, 33. Cegielska Danuta st. strzel., 34. Chełchowski Hilary, 35. Ciesielska Irena kpt., 36. Dalewski Januariusz ppor., 37. Dąbrowski Konstanty, 38. Derecki Jarosław ppor., 39. Dłubak Zbigniew mjr., 40. Dobarzyńska Halina szer., 41. Domański Michał, 42. Dominiuk Jan, 43. Drzewiecki Józef, 44. Drzewiecki Teodor, 45. Dubiński Apolinary, 46. Duszyński Zygmunt płk., 47. Dworakowski Władysław, 48. Federowicz Józef, 49. Fijałkowski Wiesław inż., 50. Fijałkowski Antoni, 51. Filesiński Romuald plut., 52. Forbert Janina por., 53. Fotek Zofia ppor., 54. Fotek Stanisław por., 55. Fonkowicz Jerzy mjr., 56. Gać pseud. "Kuba" kpt., 57. Galicówna Maria szer., 58. Gąsiorowski Tadeusz por., 59. Gerwicki Dominik por., 60. Giebartowski Edmund, 61. Gliński Marian, 62. Gniado Franciszek, 63. Gojawiczyńska Pola, 64. Gomółka Władysław, 65. Grabski Karol mjr., 66. Gratkowski Ignacy, 67. Grodzicki Henryk, 68. Grodzicki Wiktor. 69. Grom-Potyka Franciszek kpt., 70. Grosz Wiktor gen. bryg., 71. Góra Jan, 72. Góralewicz Mieczysław kpt., 73. Górnicki Roman, 74. Guzicki Lech kpt., 75. Hartenberger Roman, 76. Hankiewicz Tadeusz kpt., 77. Herbst Irena kpt. - lekarz, 78. Ickowicz Janina ppor., 79. Iringh Mirosław por., 80. Iżycki Marian, 81. Jakobczyk, 82. Jagiełło Władysław, 83. Jakubiak Henryk por., 84. Jakubowski pseud. "Ryś" st. strz., 85. Janic Marian mjr., 86. Jankowski Henryk kpt., 87, Janusz Stanisław, 88. Jaroszewicz Piotr gen. bryg., 89. Jaśkiewicz Mikołaj, 90. Jaworska Zofia, 91. Jaworski Marian, 92. Jezierski Stanisław, 93. Jóźwiak Franciszek, 94. Kaczocha, 95. Kaczor Czesław, 96. Kaczorowski Michał, 97. Kalinowski pseud. "Kukułka" mjr., 98. Kalinowski Zygmunt, 99. Kamiński Antoni, 100. Kapeliński Tadeusz, 101. Kąkolewski Zygmunt kpt., 102, Kembrowski Eugeniusz ppłk., 103. Kempka Zbigniew mjr, 104. Kieniewicz Bolesław gen. bryg., 105. Klimowicz Andrzej kpt., 106. Kobalski inż., 107. Kliszko Zenon, 108. Kobyliński Lech kom. ppor., 109. Kokoszyn Aleksander mjr., 110. Kulinicz por., 111. Kominek Marian, 112. Konarzewski Józef, 113. Konarski Kazimierz, 114. Korczyc Władysław gen. broni, 115. Korczyński Grzegorz płk., 116. Korzycki Antoni, 117. Kotek-Agroszeski, 118. Kowalska Izolda, 119. Kowalski Aleksander, 120. Kowalski Władysław, 121. Krakowiak pseud. "Renata" por., 122. Krawczyk Stanisław, 123. Krukowski Władysław, 124. Krzyżanowski pseud. "Sęk" plut., 125. Księżarczyk Michał płk., 126. Kuczkowska, 127. Kulesza Franciszek, 128. Kuczera Gwidon, 129. Leszczyński Dyonizy, 130. Lewandowski Wacław, 131. Lisiak, 132. Litwin Franciszek, 133. Ładosz Henryk, 134. Łetewski płk., 135. Makowski Franciszek, 136. Makówka Stanisław ppor., 137. Malczyński Antoni, 138. Maledowicz Leon, 139. Mankiewicz Czesław mjr., 140. Maślanka Józef, 141. Matuszewski Stefan, 142. Miller Jan, 143. Michnowski Stanisław, 144. Mijal Kazimierz, 145. Minc Hilary, 146. Moczar Mieczysław płk., 147. Melak Elżbieta ppor., 148. Morawski Jerzy, 149. Muran Teodor ppor., 150. Narbutt Ignacy płk., 151. Naumienko Teodor płk., 152. Nerwiński Waldemar mjr., 153. Netzer pseud. "Kryska" mjr., 154. Netzer Anna szer., 155. Neugebauer Janusz płk., 156. Niedźwiecki Jan, 157. Niewiadomska Stanisława, 158. Nowak Stefan sierż., 159. Nowakowska Bronisława, 160. Nowotczyński Czesław por., 161. Ochab Edward płk., 162. Olechniewicz Czesław, 163. Oryński Czesław, 164. Osóbka-Morawski Edward - Premier Rządu, 165. Pakula Roman, 166. Paszkowski Stanisław mjr., 167. Pałasz Aleksander, 168. Perdzyński Tadeusz mjr., 169. Pieścik Władysław por., 170. Pietrzyk Antoni, 171. Piotrowski Jerzy chor., 172. Piotrowski Roman inż., 173. Piotrowski Teodor, 174. Piłacki Fabian, 175. Pisarski Antoni, 176. Plapis Witold inż., 177. Płotnicka Maria kpt., 178. Pniewski Wincenty, 179. Policewicz Barbara chor., 180. Popławski Stanisław gen. broni, 181. Prymas Zofia, 182. Przybył-Stalski, 183. Rabanowski Jan, 184. Radkiewicz Stanisław, 185. Radwan-Suchocki Tadeusz, 186. Radzmiński Władysław, 187. Rapiński Stanisław, 188. Rembecki Stanisław plut., 189. Reszko Tadeusz por., 190. Romanowicz Romana por., 191. Romanowski Władysław mjr., 192. Romanowski Wincenty por., 193. Rutkiewicz Jan dr.-med., 194. Rutkowski Ludwik, 195. Rómmel Juliusz gen. dywizji, 196. Ryczkowski Zygmunt por., 197. Rzymowski Wincenty, 198. Sałata Zygmunt, 199. Sasin Adam, 200. Sawicki Edmund, 201. Sigalin Józef, 202. Sikorski Zdzisław, 203. Siudy Anna szer., 204. Sitek Wanda, 205. Sęk-Małecki Józef płk., 206. Skrzeszewski Stanisław, 207. Skrzetuska Stanisława st. strz., 208. Skrzynecki Zbigniew kpt., 209. Slemiński Feliks, 210. Słuchowski Marian, 211. Smigorzewski Franciszek, 212. Sobczyński Aleksander, 213. Sobkiewicz Władysław, 214. Sowiński Stanisław, 215. Sosnowski Józef, 216. Sowińska Stanisława mjr., 217. Sowiński Loga Ignacy, 218. Spychalski Marian gen. dyw., 219. Stachowicz Władysław, 220. Stefański Henryk ppor., 221. Stempień Sławomir, kpt., 222. Strażewski Wsiewołod gen. dyw., 223. Strusińska pseud. "Krystyna", 224. Strzelecki Edward, 225. Strzelecki Ryszard mjr., 226. Synowiec Zygmunt, 227. Szabłowski Antoni, 228. Szaniawski Jan płk., 229. Szczepaniak Zdzisław ppor., 230. Szczygielski Eugeniusz ppor., 231. Szczyglenko Wacław por., 232. Szczypiorski pseud. "Kazik", 233. Szelubski Jan mjr., 234. Szemiot Józef szer., 235. Szparowska Halina kpt., 236. Sztachelski Jerzy, 237. Szymsiak Zbigniew ppłk., 238. Szyszko Lucyna por., 239. Szwalbe Stanisław, 240. Snidowski Władysław por., 241. Świątkowski Henryk, 242. Świdziński Edmund kpt., 243. Święcicka Janina, 244. Trojanowski Wiktor, 245. Tołwiński Stanisław, 246. Tworek Stanisław, 247. Wasiak, 248. Wasilewski Stanisław, 249. Wcisło Tomasz, 250. Weber Andrzej płk., 251. Wierusz-Kowalski Janusz, 252. Wietewska Władysława, 253. Witek Wojciech, 254. Witkowski Stefan, 255. Wiśniewski Wojciech, 256. Witkowski Czesław, 257. Włodarczyk Zygmunt, 258. Wojnarowicz Tadeusz por., 259. Wolański Jan mjr., 260. Wolska Melania, 261. Woźniak Irena, 262. Wrona Roch ppor., 263. Wrzosek Zenon mjr., 264. Wtorczyk Kazimierz, 265. Wyrzykowska Barbara, 266. Wysocki I., 267. Zachwatowicz, 268. Zajdel Izaak, 269. Zalewski Edmund, 270. Zalewski Henryk mjr. - kapelan, 271. Zambrowski Roman płk., 272. Zarubowicz Tadeusz kpr., 273. Zarubowicz Ryszard kpr., 274. Zawadzki Aleksander gen. dyw., 275. Zawadzki Stanisław gen. bryg., 276. Zieliński Józef, 277. Żaruk-Michalski pseud. "Michał", 278. Żółkiewski Stefan, 279. Żółkiewski Władysław, 280. Żołna-Manugiewicz Jan, 281. Żymierski Michał - Marszałek Polski.