Monitor Polski

M.P.1947.132.828

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 października 1947 r.

POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU
z dnia 6 października 1947 r.

Na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie - odznaczone zostają następujące osoby, które przeżyły przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Both Bernard, 2. Both Maria, 3. Kędzierski Jan, 4. Kędzierska Jadwiga.