Monitor Polski

M.P.1947.132.826

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 października 1947 r.

POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU
z dnia 30 września 1947 r.

Na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu odznaczone zostają następujące osoby, które przeżyły przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Dzikowska Bronisława, 2. Dzikowski Andrzej, 3. Maik Jadwiga, 4. Maik Jakub, 5. Rynarzewska Rozalia, 6. Rynarzewski Michał, 7. Sokołowska Stanisława, 8. Sokołowski Władysław.