Monitor Polski

M.P.1947.27.211

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 lutego 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 19 lipca 1946 r.

Prezydium Krajowej Rady Narodowej w dniu 19 lipca 1946 r. uchwala na wniosek Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej - odznaczyć z terenu województwa Warszawskiego, następujących obywateli:
za zasługi na polu org. życia gospodarczego.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Belc Jan Tadeusz, 2. Ciesiński Wacław.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Ciężar Franciszek, 4. Cuch Julian, 5. Kowalski Stanisław, 6. Kołakowski Aleksander, 7. Skrętek Andrzej.

za zasługi w pracy społecznej.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Czapla Jan.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Berczyński Stanisław, 10. Chadajewski Kazimierz, 11. Siedlecki Walenty, 12. Smogorzewski Wacław, 13. dr Słobodzian Eustachy, 14. Ulmer Roman.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Gradman Witold, 16. Jaskułowski Anastazy, 17. Kaliszewski Adam, 18. Karaś Wacław, 19. Korycki Władysław, 20. Kuć Józef, 21. Lewandowski Franciszek, 22. Sosnowski Albin, 23. Stachura Stanisław, 24. Sternik Jan, 25. Wierzbicki Wacław, 26. Zakrzewski Antoni.

za zasługi położone na polu spółdzielczości.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Błażejewski Mieczysław.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Jabłoński Tadeusz, 29. Kosztowny Jan, 30. Majdak Feliks, 31. Pietrusiak Adam, 32. Powiertowski Jan, 33. Pracz Piotr, 34. Sawa Jan, 35. Suchecki Szczepan, 36. Szpilkowska Stanisława, 37. Ugniewski Kazimierz, 38. Wolski Kazimierz, 39. Wytrykowski Marian.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Jahołkowski Józef, 41. Jańczyk Hieronim, 42. Popławski Stanisław, 43. Zawadzki Henryk.

za zasługi na polu pracy samorządowej.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Gumiński Stefan.