Monitor Polski

M.P.1946.55.97

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 czerwca 1946 r.

UCHWAŁA
z dnia 1 marca 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej powziętą na posiedzeniu w dniu 1 marca 1946 r. w uznaniu zasług i w celu upamiętnienia bohaterskiej walki z hitlerowskim okupantem o Niepodległość, Wolność i Demokrację Rzeczypospolitej Polskiej w okresie okupacji na terenie województwa łódzkiego odznaczeni zostali:
KRZYŻEM GRUNWALDU III KLASY:

1. Szudziński Stefan, 2. Adamczyk Feliks, 3. Baran Jakób, 4. Caban Franciszek, 5. Deszczyński Władysław, 6. Domagała Władysław, 7. Giziński Jan, 8. Gromadzki Józef, 9. Janiszewski Mieczysław, 10. Konarski Edward, 11. Kulka Jan, 12. Kulczykowski Józef, 13. Kwapisz Stanisław, 14. Lorek Jan, 15. Olczak Stanisław, 16. Pękala Antoni, 17. Stasiak Wacław, 18. Wrocławski Antoni.

KRZYŻEM WALECZNYCH:

1. Badziak Andrzej, 2. Borowiecka Janina, 3. Brandt Regina, 4. Cieśluk Henryk, 5. Czyż Kazimierz, 6. Janiaczyk Józef, 7. Jaworski Sylweriusz, 8. Jewanowska Adela, 9. Gaczyński Euzebiusz, 10. Perliński Stanisław, 11. Salska Adamina, 12. Skubisz Józef, 13. Szymańczyk Bolesław, 14. Wołowicz Kazimierz.