Monitor Polski

M.P.1947.58.407

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 maja 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 3 lutego 1947 r.

Prezydium Krajowej Rady Narodowej na posiedzeniu dnia 3 lutego 1947 r. uchwala na wniosek W. R. N. i Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego odznaczyć następujących działaczy polskich z Opolszczyzny:
Za zasługi położone w walce o utrzymanie polskości na ziemiach Śląska Opolskiego przed połączeniem ich z Macierzą i czynny udział w pracach Związku Polaków w Niemczech:

ORDEREM ODRODZENIA POLSKI V KL.

1. Gadziński Teodor, 2. Malczewski Kazimierz, 3. Pawleta Antoni.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Aulich Artur, 2. Białas Józef, 3. Białdyga Franciszek, 4. Bul Franciszek, 6. Gomoła Józef, 6. Kachel Józef, 7. Kalus Józef, 8. Kampczyk Herman, 9. Patoła Antoni, 10. Planetorz Józef, 11. Pordzik Ambroży, 12. Wawrzynek Jan, 13. Weber Ignacy.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Augustyn Jan, 2. Augustyn Bernard, 3. Donat Wiktor, 4. Drobczyk Emanuel, 5. Duda Bernard, 6. Gabor Jan, 7. Gadziński Artur, 8. Głowania Piotr, 9. Grzonkówna Jadwiga, 10. Guzy Piotr, 11. Jacek Reinhold, 12. Jacek Zygfryd, l3. Jośko Michał, 14. Jureczko Klemens, 15. Kachel Franciszek, 16. Kania Tadeusz, 17. Karkosz Władysław, 18. Kasperek Kazimierz, 19. Kotula Jan, 20. Kubis Ryszard, 21. Łangowski Jan, 22. Machowski Edward, 23. Michalski Alojzy, 24. Moczko Roch, 25. Obłonczek Jan, 26. Pampuch Jan, 27. Pieczka Otmar, 28. Smołka Alojzy, 29. Szymaniec Alojzy, 30. Tkocz Jerzy, 31. Zganiacz Józef, 32. Zwiór Jan.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Adamek Jan, 2. Adamik Wojciech, 3. Bienusa Karol, 4. Bortel Franciszek, 5. Brol Alojzy, 6. Chajok Jan, 7. Cyrys Stefan, 8. Czaja Nikodem, 9. Feliks Stanisław, 10. Filusz Jadwiga, 11. Freler Paweł, 12. Gacka Jan, 13. Gola Bonifacy, 14. Gorzołkowa Małgorzata, 15. Grala Zofia, 16. Hajduk Zofia, 17. Józefczak Walentyna, 18. Kaczorek Alfons, 19. Kapula Józef, 20. Kasperek Marta, 21. Klimek Maria, 22. Kubis Maria, 23. Lerczak Gertruda, 24. Leszczyna Jan, 25. Liguda Bronisława, 26. Madaler Konstanty, 27. Madejowa Józefa, 28 Madela Paweł, 29. Melich Antoni, 30. Michalik Franciszek, 31. Michała Franciszek, 32. Mroncz Józef, 33. Pakosz Jacenty, 34. Papiórek Tomasz, 35. Pardyła Franciszek, 36. Piechotta Józef, 37. Piontek Jan, 38. Powiecka Antoni, 39. Sojka Stanisław, 40. Sowa Franciszek, 41. Sleziona Jan, 42. Świerzy Stefan, 43. Świerzy Szczepan, 44. Szostak Franciszek, 45. Wiatowski Wincenty, 46. Wilczek Antoni, 47. Witczak Franciszka, 48. Wróbel Szczepan, 49. Zając Wincenty.

za zasługi w pracy samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. mgr. Grzbiela Jan, 2. Kurtycz Józef, 3. Niedziółka Franciszek.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Barteczek Karol, 2. Bułka Stefan, 3. Fijak Stanisław, 4. mgr Hess Jerzy, 5. Jężak Franciszek, 6. Kalinowski Zbigniew, 7. mgr Klimczak Władysław, 8. Krywult Józef, 9. Kubica Józef, 10. Łatkiewicz Stanisław, 11. Macura Jan, 12. Michalik Alfred, 13. Stanisławek Stanisław "Kostek", 14. Śliwka Ludwik, 15. Talik Antoni, 16. Widuch Józef, 17. Wtorek Lucjan.