Monitor Polski

M.P.1948.48.268

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 maja 1948 r.

POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU
z dnia 22 kwietnia 1948 r.

Na wniosek Ministra Aprowizacji - za zasługi położone w akcji usprawnienia poboru danin publicznych - odznaczeni zostają:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. dr. Lindberg Stanisław, 2. Osmolski Józef, 3. Rod Józef.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz II-gi

4. Królikowski Zygmunt.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Borowski Jan, 6. Brodziński Bronisław, 7. Chmiel Władysław, 8. Chrol Józef, 9. Czapliński Adolf, 10. Gendek Kazimierz, 11. Hawryluk Jan, 12. Jankielewicz Cyla, 13. Jaskółka Julian, 14. Kapuściński Bolesław, 15. Kawa Wiktor, 16. Klimczak Czesław, 17. Koszałkowski Karol, 18. Kowalska Halina, 19. Halicki Stanisław, 20. Ozarowski Tadeusz, 21. Piskorz Władysław, 22. Siwiec Stanisław, 23. Skuplewski Jerzy, 24. Słomka Władysław, 25. Surmacz Stanisław, 26. Tabecki Leopold, 27. Wasilewski Antoni, 28. Wiśniewski Stefan, 28. Witkowski Józef, 30. Wojciechowski Jan, 31. Zabochnicki Stefan, 32. Załęski Stanisław, 33. Zboralski Bronisław, 34. Zuchowicz Roman, 39. inż. Żylicz Bronisław.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz II-gi

36. Jastrząbek Zygmunt, 37. Michalski Michał.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Andrzejczak Józef, 39. Bielawski Aleksander, 40. Bondarczuk Piotr, 41. Druszcz Ignacy, 42. Kałuża Józef 43. Łodziewski Aleksander, 44. Okpisz Franciszek, 45. Podborowski Czesław, 49. Szalek Stanisław, 47. Sztabiński Wilhelm, 48. Wegienek Jakub, 49. Wazgraj Władysław.