Monitor Polski

M.P.1946.60.113

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 lipca 1946 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 12 marca 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powziętą na posiedzeniu w dniu 12 marca 1946 r. za zasługi, położone przy zaopatrywaniu Wojska Polskiego w materiały pędne, odznaczony został
ORDEREM "ODRODZENIA POLSKI" III klasy

1.Generał-major Łożkin Nikodem