Monitor Polski

M.P.1946.66.126

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 lipca 1946 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 27 kwietnia 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej powziętą na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 1946 roku w uznaniu zasług położonych przy organizacji pracy i odbudowie przemysłu na terenie m. st. Warszawy - odznaczeni zostali:
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bonikowski Stefan, 2. Chymmel Józef - pośmiertnie, 3. Cygan Jan - pośmiertnie, 4. Czwarny Jan, 5. Drewnik Stanisław - pośmiertnie, 6. Durr Ryszard - pośmiertnie, 7. Godlewski Zdzisław - pośmiertnie, 8. Jakubowski Antoni, 9. Jaworski Augustyn, 10. Klepa Adam - pośmiertnie, 11. Komisarczyk Irena, 12. Kosiorek Jan, 13. Kotański Szczepan - pośmiertnie, 14. Kurowski Jan - pośmiertnie, 15. Onuszkiewicz Zygmunt - pośmiertnie, 16. Pogorzelski Wojciech - pośmiertnie, 17. Salamończyk Tadeusz, 18. Wieczorek Stefan, 19. Żelazko Wawrzyniec.

KRZYŻEM WALECZNYCH

1. Sztandar Straży Ogniowej m. st. Warszawy.