Monitor Polski

M.P.1946.106.198

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 października 1946 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 17 maja 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powziętą na posiedzeniu w dniu 17 maja 1946 r. na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych - za zasługi położone przy odzyskaniu wywiezionych przez okupanta cennych zabytków muzealnych z m. st. Warszawy i rejonu warszawskiego na teren Austrii odznaczeni zostali:
ORDEREM ODRODZENIA POLSKI IV KLASY

1. Homer K. Heller, płk.,

2. Dr. Charles R. Sattgast, kpt.