Monitor Polski

M.P.1947.27.194

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 lutego 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 19 lipca 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej powziętą na posiedzeniu w dniu 19 lipca 1946 r., na wniosek Ministra Pracy i Opieki Społecznej, za wybitne zasługi w dziele organizacji Związków Zawodowych i działalność Związkową na terenie kraju zostali odznaczeni następujący obywatele:
ORDEREM ODRODZENIA POLSKI III KL.

1. Witaszewski Kazimierz.

ORDEREM ODRODZENIA POLSKI IV KL.

1. Brzeziński Stefan, 2. Burski Aleksander, 3. Czerwiński Marian, 4. Kuryłowicz Adam, 5. Kwiatkowski Stanisław, 6. Motyka Lucjan, 7. Sokorski Włodzimierz, 8. Szczęśniak Józef.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Rusinek Kazimierz.