Monitor Polski

M.P.1946.114.212

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 października 1946 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 15 czerwca 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej powziętą na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 1946 r. na wniosek Ministerstwa Kultury i Sztuki, za wybitne zasługi w dziedzinie Teatru i Sztuki na terenie całego kraju, odznaczeni zostali:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Adwentowicz Karol, 2. Borowy Wacław, 3. Ćwiklińska Mieczysława, 4. Dąbrowska Maria, 5. Dąbrowski Bronisław, 6. Daszewski Władysław, 7. Frycz Karol, 8. Gall Iwo, 9. Grzymała-Siedlecki Adam, 10. Horzyca Wilam, 11. Iwaszkiewicz Jarosław, 12. Latoszewski Zygmunt, 13. Miller Jan-Nepomucen, 14. Morstin Ludwik Hieronim, 15. Palester Roman, 16. Pronaszko Andrzej, 17. Rulikowski Mieczysław, 18. Rusinek Michał, 19. Sziller Leon, 20. Siemaszko Wanda, 21. Solska Irena, 22. Staff Leopold, 23. Szaniawski Jerzy, 24. Trzciński Teofil, 25. Wierciński Edmund, 26. Zelwerowicz Aleksander.