Monitor Polski

M.P.1945.56.126

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 grudnia 1945 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 28 listopada 1945 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powziętą na posiedzeniu w dniu 28 listopada 1945 r., za wybitne zasługi oficerów amerykańskich w dziele osiągnięcia zwycięstwa nad wspólnym wrogiem, hitlerowskimi Niemcami, odznaczeni zostali:
ORDEREM "KRZYŻ GRUNWALDU" II KLASY

1. ltn. gen. Smith Walter.

ORDEREM "VIRTUTI MILITARi" III KLASY

2. mjr. gen. Bull H. R.,

3. mjr. gen. Bevins G. M.,

4. mjr. gen. Adcock C. L.,

5. gen. bryg. Whitten L. P.,

6. gen. Sibert,

7. gen. bryg. Nevins,

8. gen. bryg. Davis T. J.,

9. gen. bryg. Osumers.

ORDEREM "VIRTUTI MILITARI" V KLASY

10. col. Pashley Walter,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. lt. Tombacher L.

SPROSTOWANIE.

W Monitorze Polskim Nr 56 z dnia 25 grudnia 1945 roku w uchwale z dnia 28 listopada 1945 roku powinno być:

ORDEREM VIRTUTI MILITARI iii KLASY

1. gen. bryg. Summers Owen - zamiast Osumers,

2. mjr. gen. Bewans G. M. - zamiast Bevins G. M.