Odznaczenia za działalność w konspiracji, udział w walkach partyzanckich i za zasługi w organizowaniu służby Bezpieczeństwa i... - M.P.1945.44.109 - OpenLEX

Odznaczenia za działalność w konspiracji, udział w walkach partyzanckich i za zasługi w organizowaniu służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej.

Monitor Polski

M.P.1945.44.109

Akt indywidualny
Wersja od: 16 listopada 1945 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 10 października 1945 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powziętą na posiedzeniu w dniu 10 października 1945 r. za działalność w konspiracji, udział w walkach partyzanckich i za zasługi w organizowaniu służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej odznaczeni zostali:
ORDEREM "KRZYŻ GRUNWALDU" iii KLASY

1. ppłk. Jędrzejewski-Baryka Edward,

2. kpt. Meluch Mikołaj,

3. ppor. Juniewicz Jan,

4. ppor. Pitek Michał,

5. kpt. Owczarek Tadeusz,

6. płk. gwardii Nikolenko Aleksander,

7. płk. Snigir Jan,

8. mjr. Rybicki Marian,

9. ppłk. Zimin Aleksander,

10. mjr. Ajzen Leon,

11. kpt. Brystygier Julia,

12. mjr. Dolecki Stanisław,

13. mjr. Dominik Władysław,

14. ppłk. Grzybowski Faust,

15. mjr. Jurcewicz Romuald,

16. ppłk. Kisielow Jan,

17. mjr. Orechwa Mikołaj,

18. kpt. Piątkowski Tadeusz,

19. kpt. Różański Józef,

20. kpt. Siedlecki Jerzy,

21. mjr. Wolski Aleksander,

22. płk. Sielicki Ludwik.

ORDEREM "ODRODZENIA POLSKI" IV KLASY

1. płk. Borkowski Ignacy,

2. płk. Księżarczyk Franciszek,

3. ppłk. Rossner Michał,

4. ppłk. Kratko Józef,

5. ppłk. Konarzewski Józef,

6. mjr. Titkow Walenty,

7. ppłk. Czełmadinow Nikita,

8. ppłk. Sęk-Małecki Józef,

9. ppłk. Szaniawski Jan,

10. ppłk. Dawidow Siemion,

11. płk. Korczyński Grzegorz,

12. mjr. Łozowoj Aleksy,

13. płk. Moczar Mieczysław,

14. płk. Romkowski Roman,

15. mjr. Tomaszuk Konstanty.

ORDEREM "ODRODZENIA POLSKI" V KLASY

1. ppłk. Kuźnicki Wiktor,

2. mjr. Rybicki Marian,

3. mjr. Ruchowicz-Janikowski Karol,

4. mjr. Michalski Aleksander,

5. mjr. Orłowski Roman,

6. mjr. Ley Włodzimierz,

7. mjr. Rajkowski Edward,

8. kpt. Strzelczyk Tadeusz,

9. kpt. Orski Henryk,

10. mjr. Wolińska Helena,

11. por. Arciuch Krystyna,

12. mjr. Wołkow Wasili,

13. mjr. Antosiewicz Stefan,

14. por. Banulewicz Alfons,

15. mjr. Bielecki Jan,

16. kpt. Bierzwiński Tadeusz,

17. mjr. Broniatowski Mieczysław,

18. mjr. Czaplicki Józef,

19. kpt. Duliasz Hipolit,

20. kpt. Górski Jan,

21. mjr. Janic Marian,

22. mjr. Imiołek Stanisław,

23. kpt. Jurkowski Józef,

24. por. Kalecki Edward,

25. kpt. Kołarz Longin,

26. mjr. Krakowski Józef,

27. Markowicz Helena,

28. por. Mucha Jan,

29. kpt. Pałka Henryk,

30. mjr. Sobczak Stefan,

31. kpt. Sobczyński Władysław,

32. por. Srokowski Marceli,

33. kpt. Szczepanik Kazimierz,

34. kpt. Szewczyk Jan,

35. ppłk. Warman Kamil,

36. kpt. Wróblewski Borys.

KRZYŻEM WALECZNYCH

1. kpt. Dominik Konrad,

2. kpt. Saplis-Krasowski Kazimierz,

3. kpt. Radecki Leon,

4. por. Charkiewicz Michał,

5. por. Mińczuk-Zakrzewski Zenon,

6. ppor. Olejnik Andrzej,

7. chor. Bykas Bronisław,

8. chor. Łomański Antoni,

9. chor. Tureniec Stefan,

10. sierż. Szymczak Mikołaj,

11. plut. Podsiadło Tadeusz,

12. strz. Jarmoniuk Henryk,

13. strz. Musiał Antoni,

14. por. Kurjański Jerzy,

15. ob. Owczarek Maria,

16. szer. Cap Kazimierz - pośmiertnie,

17. kpt. Deresiewicz Henryk - pośmiertnie,

18. por. Kulbanowski Antoni - pośmiertnie,

19. ppor. Saczewa Serafin - pośmiertnie,

20. kpt. Sikora Władysław - pośmiertnie.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. mjr. Bartosz-Bęben Stanisław,

2. mjr. Bieszczanin Zygmunt,

3. mjr. Gruda Konrad,

4. mjr. Kuc Piotr,

5. mjr. Szymański Tadeusz,

6. kpt. Gawryś Bolesław,

7. kpt. Głąb Stanisław,

8. kpt. Jampolski Karol,

9. kpt. Janczak Antoni,

10. kpt. Kęmpa Zygmunt,

11. kpt. Królikowska Janina,

12. kpt. Marchlewicz Bronisław,

13. kpt. Parzuch Antoni,

14. kpt. Pejda Piotr,

15. kpt. Radzio Stanisław,

16. kpt. Rajewicz Grzegorz,

17. kpt. Saturn Józef,

18. kpt. Sokólski Stanisław,

19. kpt. Stańczak Eugeniusz,

20. kpt. Witkowski Feliks,

21. por. Babicz Adam,

22. por. Bis Aleksander,

23. por. Jóźwiak Karol,

24. por. Bucholc Zbigniew,

25. por. Bystrzycki Ryszard,

26. por. Ćwiklińska Janina,

27. por. Damm Henryk,

28. por. Gwiazdowicz Kazimierz,

29. por. Grzybowski Jakób,

30. por. Kosycarz Stefan,

31. por. Kozyra Andrzej,

32. por. Korzec Paweł,

33. por. Łukaszek Andrzej,

34. por. Marciniak Wincenty,

35. por. Mikołajczyk Jerzy,

36. por. Niepsuj Henryk,

37. por. Rafał Karol,

38. por. Przybołowski-Olszański Roman,

39. por. Sawicki Henryk,

40. por. Senator Józef,

41. por. Siła-Karpeta Remigiusz,

42. por. Sobczak Zygmunt,

43. por. Sciślewski Stanisław,

44. por. Szary-Kurpias Czesław,

45. por. Szczypiorska Irena,

46. por. Szejnfeld Dawid,

47. por. Trzepiński Konrad,

48. por. Wąsowski Andrzej,

49. por. Wojtkowiak Stanisław,

50. por. Wołoszynowicz Tadeusz,

51. por. Zagner Borys,

52. ppor. Olechowski Mikołaj,

53. ppor. Woźniakowski Witold,

54. ppor. Andruszkiewicz Zdzisław,

55. ppor. Bakiera Stefan,

56. ppor. Biskupski Augustyn,

57. ppor. Dębski Stefan,

58. ppor. Dinpero Józef,

59. ppor. Dobrowolski Kazimierz,

60. ppor. Drożdż Stanisław,

61. ppor. Gabiński Zbigniew

62. ppor. Gajewska Janina-Maria,

63. ppor. Glauberman Leon,

64. ppor. Goldblat Henryk,

65. ppor. Himc Henryk,

66. ppor. Jaśnikowski Stanisław,

67. ppor. Kropicka Stefania,

68. ppor. Karpiński Marian,

69. ppor. Kożan Andrzej,

70. ppor. Stojański Edward,

71. ppor. Maciejowski Józef,

72. ppor. Kraśnicki Henryk,

73. ppor. Magierka Adam Czesław,

74. ppor. Małecki Wacław,

75. ppor. Michalski Michał,

76. ppor. Olechniewicz Jerzy,

77. ppor. Opałka Mieczysław,

78. ppor. Pietrowiak Władysław,

79. ppor. Podgórski Witold,

80. ppor. Sawicki Henryk,

81. ppor. Stepuch Amelia,

82. ppor. Syczewski Michał,

83. ppor. Szostak Stanisław,

84. ppor. Sztamborski Zygmunt,

85. ppor. Flotka Ferdynand,

86. ppor. Wacław Roman,

87. ppor. Wesołowski Tadeusz,

88. ppor. Wojciechowski Henryk,

89. ppor. Wójcicki Tadeusz,

90. ppor. Zipser Gustaw,

91. ppor. Żyłka Władysław,

92. ppor. Żydowicz Henryk,

93. chor. Wdowicz Aleksander,

94. chor. Budna Sabina,

95. chor. Czapla Józef,

96. chor. Habaj Ludwik,

97. chor. Janasik Kazimierz,

98. chor. Juszczak Franciszek,

99. chor. Kobyłka Stanisław,

100. chor. Kostecki Czesław,

101. chor. Kozioł Jan,

102. chor. Makuch Tadeusz,

103. chor. Pawlica Adam,

104. chor. Powszedniak Bolesław,

105. chor. Pupko Ryszard,

106. chor. Skrobacki Maksymilian,

107. chor. Sladkowski Mieczysław Ignacy,

108. chor. Wiechowski Czesław,

109. sierż. podchor. Marcinkowski Zygmunt,

110. Zylberg Jakób,

111. Wiernik Sabina,

112. kpt. Niedźwiecki Edmund,

113. por. Michek Aleksander,

114. ppor. Bzura Maria,

115. ppor. Filipiak Zygmunt,

116. ppor. Małolepszy Wincenty,

117. ppor. Łobacz Teodor,

118. chor. Dechnik Jan,

119. chor. Kurzyński Alfons,

120. mjr. Gołąbek Stanisław,

121. por. Naumanowa Antonina,

122. por. Francew Mikołaj,

123. por. Marciniak Franciszek,

124. ppor. Lange Henryk,

125. ppor. Jankowski Konstanty,

126. ppor. Gobiecki Paweł,

127. ppor. Łobaciuk Józef,

128. ppor. Winiarski Stanisław,

129. ppor. Bazylow Piotr,

130. ppor. Makowski Edward,

131. ppor. Kozłowski Tadeusz,

132. ppor. Sawicki Stanisław,

133. ppor. Petluch Aleksander,

134. ppor. Barlas Henryk,

135. chor. Blajer Adolf,

136. ppor. Białek Roman,

137. por. Bożyczko Władysław,

138. szer. Buraczewski Dymitr,

139. kpr. Chojnacki Tadeusz,

140. por. Deska Jan,

141. chor. Dominiak Czesław,

142. por. Dziobak Jan,

143. por. Duczko Alfons,

144. mjr. Fajgman Mojżesz,

145. por. Filipiak Stanisław,

146. ppor. Grzymajło Piotr,

147. ppor. Głuski Wiktor,

148. por. Humer Adam,

149. ppor. Kaliszczuk Włodzimierz,

150. por. Kisiel Konstanty,

151. por. Kiraga Marian,

152. por. Klarow Stanisław,

153. por. Konopka Tadeusz,

154. por. Kozłowski Jan,

155. ppor. Krupski Mikołaj,

156. por. Leszkowicz Wiktor,

157. ppor. Łobanowski Jerzy,

158. ppor. Łoj Wiktor,

159. por. Maszara Mikołaj,

160. por. Merc Emil,

161. ppor. Misiewicz Czesław,

162. por. Michalczyszyn Jan,

163. ppor. Ostrowski Paweł,

164. kpt. Owczarek Tadeusz,

165. Paprocki Józef,

166. Pawłowska Natalia,

167. ppor. Pietruszyński Stefan,

168. kpt. Podworski Leon,

169. Piasecki Henryk,

170. por. Radecki Stefan,

171. por. Ragiel Jan,

172. por. Rejt Antoni,

173. Skrzeszewska Bronisława,

174. ppor. Stecki Marian,

175. ppor. Stupnicki Piotr,

176. por. Szpan Feliks,

177. ppor. Szysz Władysław,

178. ppor. Szyldchaus Borys,

179. por. Supruniuk Stanisław,

180. por. Tomnicki Antoni,

181. ppor. Trybus Antoni,

182. ppor. Węgrzynowski Michał,

183. Wdzięczak Stanisław,

184. ppor. Winnicki Michał,

185. kpt. Wiśniewski Tomasz,

186. por. Wojeński Wiktor,

187. por. Wysocki Roman,

188. ppor. Zarębiuk Antoni,

189. por. Zwierchanowski Włodzimierz,

190. chor. Żebrun Aleksander.

BRONZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. st. sierż. podchor. Meyer Zdzisław,

2. st. sierż. Białosiewicz Adam,

3. st. sierż. Błaszczyk Józef,

4. st. sierż. Falkiewicz Stanisław,

5. st. sierż. Filuk Eugeniusz,

6. st. sierż. Gasik Franciszek,

7. st. sierż. Grabowski Jan,

8. st. sierż. Chain Józef,

9. st. sierż. Chwiszczuk Stanisław,

10. st. sierż. Kapusta Zygmunt,

11. st. sierż. Michalski Józef,

12. st. sierż. Nowak Andrzej,

13. st. sierż. Peckel Bronisław,

14. st. sierż. Rajewicz Stanisław,

15. st. sierż. Rolke Franciszek,

16. st. sierż. Rychter Wojciech,

17. st. sierż. Rypiński Tadeusz,

18. st. sierż. Stasiak Bolesław,

19. st. sierż. Szatan Józef,

20. st. sierż. Szczotka Jan,

21. st. sierż. Szlag .Wojciech,

22. st. sierż. Titkow Janina,

23. sierż. podch. Siwiński Józef,

24. sierż. podchor. Tyżuk Michał,

25. sierż. Kotlarek Zbigniew,

26. sierż. Czekaj Władysław,

27. sierż. Danowski Aleksander,

28. sierż. Dudek Aleksander,

29. sierż. Gubernat Stefan,

30. sierż. Iwaszko Józef,

31. sierż. Gackiewicz Józef,

32. sierż. Kasprów Stanisław,

33. sierż. Kieszniewski Józef,

34. sierż. Konieczny Władysław,

35. sierż. Król Eugeniusz,

36. sierż. Majsner Jan,

37. sierż. Morgut Antoni,

38. sierż. Nowak Antoni,

39. sierż. Niegowski Stanisław,

40. sierż. Piotrowski Jerzy,

41. sierż. Pluta Józef,

42. sierż. Śpiewla Henryk,

43. sierż. Stachowicz Stanisław,

44. sierż. Szumiec Franciszek,

45. sierż. Szymczak Mikołaj,

46. sierż. Szymczak Stanisław,

47. sierż. Wojtanowicz Zbigniew,

48. sierż. Żukiewicz Józef,

49. plut. podchor. Jasiński Jan,

50. plut. podchor. Jesiorkowski Jan,

51. plut. podchor. Wojucki Tadeusz,

52. plut. Balicki Zygmunt,

53. plut. Gieruszczak Konstanty,

54. plut. Jabłoński Józef,

55. plut. Kobus Michał,

56. plut. Korniak Józef,

57. plut. Krawczuk Józef,

58. plut. Kuder Zofia,

59. plut. Kustorz Franciszek,

60. plut. Kuśmierczyk Stefan,

61. plut. Lewicki Piotr,

62. plut. Lipkowski Szczepan,

63. plut. Lipowski Władysław,

64. plut. Marek Władysław,

65. plut. Markocki Józef,

66. plut. Mucha Piotr,

67. plut. Partyka Wacław,

68. plut. Sawiarski Jan,

69. pluł. Sibiński Ildefons,

70. plut. Pałyska Józef,

71. plut. Spruch Edward,

72. plut. Struniawski Wincenty,

73. plut. Szmit Stanisław,

74. plut. Waśkowicz Władysław,

75. plut. Węglarz Eugeniusz,

76. plut. Wilkosz Jan,

77. plut. Woźniak Józef,

78. plut. Zacharski Jan,

79. plut. Żak Tadeusz,

80. plut. Życzkowski Roman,

81. kpr. podchor. Jachimczyk Izydor,

82. kpr. podchor. Kłopotowski Jan,

83. kpr. Bąska Władysław,

84. kpr. Olczyk Zygmunt,

85. kpr. Olejnik Stefan,

86. kpr. Pałka Jan,

87. kpr. Pietroń Klemens,

88. kpr. Piwkowski Bolesław,

89. kpr. Pużyński Józef,

90. kpr. Gruchała Jan,

91. kpr. Chain Jan,

92. kpr. Charczuk Paweł,

93. kpr. Jaskot Władysław,

94. kpr. Jaszczuk Stanisław,

95. kpr. Karolczak Marian,

96. kpr. Kołtun Stanisław,

97. kpr. Korzeniak Władysław,

98. kpr. Kryska Stefan,

99. kpr. Krzeszowiak Józef,

100. kpr. Kucioł Adam,

101. kpr. Kuligowski Wacław,

102. kpr. Machulak Jan,

103. kpr. Nikiel Władysław,

104. kpr. Niziński Wacław,

105. kpr. Białek Stefan,

106. kpr. Bondarenko Jan,

107. kpr. Boruch Stanisław,

108. kpr. Burak Jan,

109. kpr. Duda Franciszek,

110. kpr. Gajek Mieczysław,

111. kpr. Goliszek Józef,

112. kpr. Rulewicz Konrad,

113. kpr. Rumianek Stefan,

114. kpr. Sztych Bolesław,

115. kpr. Turek Karol,

116. kpr. Wojtaś Kazimierz,

117. kpr. Wojtysiak Feliks,

118. kpr. Zamolski Piotr,

119. kpr. Żrałek Stefan,

120. st. strz. Biliński Włodzimierz,

121. st. strz. Bobrowski Ignacy,

122. st. strz. Matuszyk Władysław,

123. st. strz. Daniszewski Stanisław,

124. st. strz. Kida Józef,

125. st. strz. Podsiadło Władysław,

126. st. strz. Osadczyk Paweł,

127. st. strz. Gołębiowski Władysław,

128. st. strz. Dziwosz Bolesław,

129. strz. Wierzbicki Aleksander,

130. strz. Bożek Jan,

131. strz. Laskowski Józef,

132. strz. Kiedrowski Mieczysław,

133. strz. Kwieciński Józef,

134. strz. Sobczyk Antoni,

135. strz. Fred Antoni,

136. strz. Jurek Jan,

137. strz. Szczerkowski Michał,

138. strz. Leszczyński Bolesław,

139. strz. Kubiczek Stanisław,

140. strz. Śmiech Józef,

141. strz. Rodatus Zbigniew,

142. strz. Piekarski Antoni,

143. strz. Łukasiewicz Tadeusz,

144. strz. Kabała Tadeusz,

145. strz. Jackowski Stefan,

146. strz. Sulinski Czesław,

147. strz. Zych Kazimierz,

148. strz. Zaleski Jerzy,

149. strz. Sienkiewicz Henryk,

150. strz. Plaga Ignacy,

151. strz. Pitranik Zygmunt,

152. strz. Kostrzewa Stefan,

153. strz. Giza Stanisław,

154. strz. Turbiasz Julian,

155. strz. Sadowski Jan,

156. strz. Podgalski Władysław,

157. strz. Pietura Roman,

158. strz. Kutryj Józef,

159. strz. Klimek Czesław,

160. strz. Gnaś Kazimierz,

161. strz. Szpak Stefan,

162. strz. Trybus Ludwik,

163. strz. Walczak Julian

164. strz. Wójcik Stefan,

165. strz. Zarzycki Zdzisław,

166. strz. Szklarz Zbigniew,

167. strz. Sumisławski Zbigniew,

168. strz. Stanisławski Janusz,

169. strz. Zabierzewskl Franciszek,

170. strz. Żrałek Józef,

171. strz. Rygiel Zygmunt,

172. strz. Obwiosło Władysław,

173. strz. Musiał Władysław,

174. strz. Mlkołajczak Ryszard,

175. strz. Mieszczanek Wacław,

176. strz. Kras Władysław,

177. strz. Janiszewski Edward,

178. strz. Jasiewicz Jan,

179. strz. Jurczyk Józef,

180. strz. Hasior Tadeusz,

181. strz. Głowa Adolf,

182. strz. Flis Roman,

183. strz. Gacek Marian,

184. strz. Szczytowski Leopold,

185. strz. Sondej Stefan,

186. strz. Pokorski Zdzisław,

187. Nebelska Janina,

188. Okoń Elżbieta,

189. Mizgała Jan,

190. Szczerkowski Stanisław,

191. Bartosiak Zofia,

192. Szczęśniak Irena,

193. Rudzik Henryka,

194. Strąk Wacława,

195. Kaszyński Jan,

196. Raś Eugenia,

197. Fotek Halina,

198. Kordala Maria,

199. Lisowska Krystyna,

200. Minichowska Wanda,

201. Baranówna Helena,

202. Olszewska Zofia,

203. Piotrowska Stanisława,

204. Palarczyk Jan,

205. Stefańska Eleonora,

206. Grzybowska Maria,

207. Strąk Marta,

208. st. sierż. Błyskorz Władysław,

209. st. sierż. Gutt Jan,

210. st. sierż. Łukasiewicz Józef,

211. st. sierż. Plewa Stanisław,

212. sierż. Klukowski Bolesław,

213. sierż. Leśniewski Stanisław,

214. sierż. Wojtasik Władysław,

215. sierż. Malarz Władysław,

216. sierż. Zandarek Wacław,

217. sierż. Piesto Stefan,

218. sierż. Bedynek Roman,

219. sierż. Laszenko Wiera,

220. plut. Szymala Michał,

221. plut. Wiecha Marian,

222. plut. Zieliński Wacław,

223. kpr. Kosior Bolesław,

224. kpr. Cebula Jan,

225. kpr. Nowicki Stanisław,

226. kpr. Kowalczyk Stefan,

227. kpr. Milla Mikołaj,

228. kpr. Słowik Stanisław,

229. kpr. Puła Stanisław,

230. st. sierż. Kosidło Edward,

231. strz. Chrostek Aleksander,

232. strz. Kałuża Tadeusz,

233. strz. Turek Piotr,

234. strz. Woźniak Władysław,

235. st. strz. Lichtarski Tomasz,

236. ppor. Maj Stanisław,

237. ppor. Szpalik Mieczysław,

238. ppor. Lisowski Stanisław,

239. chor. Skwarczyk Ludwik,

240. kapr. Czuczałow Mikołaj,

241. Babczenko Henryk,

242. por. Balbin Szymon,

243. chor. Caruk Mikołaj,

244. ppor. Gryzgraber Mieczysław,

245. Hakmajer Hersz,

246. sierż. Jędrzejewski Jan,

247. kpr. Kliza Andrzej,

248. sierż. Kostecki Józef,

249. szer. Krut Mikołaj,

250. ppor. Kuchler Nesanel,

251. por. Kwaśniewski Mieczysław,

252. ppor. Lachowski Mikołaj,

253. chor. Lewi Sabina,

254. st. sierż. Lejman Jan,

255. ppor. Mączak Eugeniusz,

256. Niemczuk Jan,

257. Paszkowski Jan,

258. sierż. Poczta Władysław,

259. chor. Pomorski Romuald,

260. chor. Sawicki Teodor,

261. Sawicz Wiktor,

262. Słowik Edward,

263. sierż. Sypiański Henryk,

264. ppor. Szczepanik Aleksander,

265. ppor. Szechter Ajzyk,

266. ppor. Szerman Alter,

267. ppor. Szymański Bronisław,

268. st. sierż. Wojtulewski Janusz,

269. plut. Wolniczek Stanisław,

270. st. sierż. Zbęk Jan.

SREBRNYM MEDALEM "ZASŁUŻONYM NA POLU CHWAŁY"

1. por. Kamieniecki Wiktor,

2. ppor. Juchimowicz Bronisław,

3. ppor. Kotuła Edward,

4. ppor. Pindera Mieczysław,

5. ppor. Szarnas Ignacy,

6. st. sierż. Kuligowski Kazimierz,

7. Korczewski Benedykt,

8. Wołkow Jan,

9. ppor. Mauer Władysław,

10. chor. Akinina Halina,

11. plut. Ambrozewicz Jakób,

12. por. Belczyk Andrzej,

13. Błaszczak Eugeniusz,

14. ppor. Bojanowski Ludwik,

15. Broża Franciszek,

16. st. sierż. Brzozowski Władysław,

17. ppor. Bykowski Tadeusz,

18. chor. Czarniecki Jan,

19. Domowski Adam,

20. st. sierż. Drozdowski Stanisław,

21. ppor. Fijałkowski Leon,

22. ppor. Fink Marek,

23. szer. Gonstaw Ryszard,

24. ppor. Gorecki Kazimierz,

25. ppor. Gorliński Jan,

26. ppor. Grabowski Stanisław,

27. Grycuk Eugeniusz,

28. ppor. Janiga Witold,

29. ppor. Jarzyna Stefan,

30. chor. Jaroszuk Wiktor,

31. Jeleń Edward,

32. ppor. Kamiński Piotr,

33. ppor. Kalitowski Janusz,

34. Kasprzuk Józef,

35. por. Kiergier Piotr,

36. st. sierż. Kolano Andrzej,

37. sierż. Kolesnik Jan,

38. ppor. Korotczenko Mikołaj,

39. st. sierż. Kragin Wiktor,

40. por. Kołacz Michał,

41. ppor. Korda Michał,

42. st. strz. Kubka Władysław,

43. szer. Kuchta Michał,

44. chor. Kuczyński Aleksander,

45. por. Kutner Pinkus,

46. ppor. Letz Jan,

47. chor. Leśko Stanisław,

48. chor. Łaniewski Józef,

49. ppor. Łojko Mikołaj,

50. ppor. Łeżny Władysław,

51. ppor. Masiewicz Faustyn,

52. ppor. Martiuk Bolesław,

53. ppor. Modrzejewski Bronisław,

54. st. sierż. Masakowski Zygmunt,

55. kpr. Nalewajko Eugeniusz,

56. st. sierż. Onacik Jan,

57. st. sierż. Paluch Teofil,

58. ppor. Paszkiewicz Roman,

59. chor. Sawicki Władysław,

60. st. sierż. Smirnow Aleksander,

61. szer. Siemek Władysław,

62. Strzałka Stanisław,

63. por. Szeleszkow Wiktor,

64. kpr. Szczepański Karol,

65. chor. Szarało Włodzimierz,

66. plut. Szuligowski Stanisław,

67. chor. Szuster Mojżesz,

68. chor. Surmacz Władysław,

69. kpr. Suszczyński Aleksander,

70. por. Trzciuka Aleksander,

71. kpr. Trokało Stanisław,

72. szer. Urban Szymon,

73. st. sierż. Wawryniuk Borys,

74. por. Wiśniewski Tadeusz,

75. Wojstarowicz Sylwester,

76. st. sierż. Zacharow Mikołaj,

77. ppor. Zamorski Henryk,

78. sierż. Zwoliński Marian,

79. Żyłka Stanisław.

BRONZOWYM MEDALEM "ZASŁUŻONYM NA POLU CHWAŁY"

1. Bar Władysław,

2. st. sierż. Barycki Albin,

3. Bozpokojew Konstanty,

4. plut. Bedlewski Józef,

5. plut. Borowski Henryk,

6. Cecerko Piotr,

7. st. sierż. Chomicz Franciszek,

8. Czyż Zbigniew,

9. kpr. Czyżnikowski Andrzej,

10. Dechnik Józef,

11. kpr. Denisiuk Aleksander,

12. szer. Dudenko Michał,

13. plut. Dubrowski Sergiusz,

14. szer. Dunajkówna Halina,

15. kpr. Eliasz Zenon,

16. sierż. Garmulewicz Władysław,

17. Górecki Jan,

18. Grabowski Józef,

19. szer. Gryciuk Dymitr,

20. sierż. Habaj Jan,

21. st. sierż. Halicki Stanisław,

22. plut. Hermanowski Henryk,

23. szer. Hilimoniuk Jan,

24. strz. Holko Michał,

25. Janicki Józef,

26. sierż. Jaśko Roman,

27. plut. Jaroszuk Jan,

28. st. strz. Jedliński Witold,

29. sierż. Jefimow Wiktor,

30. st. sierż. Józefowicz Anatoli,

31. st. sierż. Kaczor Tadeusz,

32. kpr. Kamiński Roman,

33. sierż. Karpowicz Konstanty,

34. szer. Kalinowski Antoni,

35. st. sierż. Kociołkowski Tadeusz,

36. kpr. Kolasa Stanisław,

37. Koperczak Jan,

38. kpr. Kosiński Bolesław,

39. Krauze Wacław,

40. kpr. Kuchta Władysław,

41. kpr. Kwiatkowski Jan,

42. Kwiatkowski Konstanty,

43. kpr. Lech Julian,

44. Leń Kazimierz,

45. szer. Lewczuk Bazyli,

46. sierż. Łokotko Władysław,

47. st. sierż. Łuszcz Michał,

48. plut. Łyczko Serafin,

49. szer. Mastek Henryk,

50. st. sierż. Mierzejewski Ignacy,

51. st. strz. Niedzlelski Aleksander,

52. st. sierż. Ochrymiuk Andrzej,

53. kpr. Opacki Jan,

54. Orszulak Edward,

55. Pendrys Zygmunt,

56. sierż. Ptasznik Henryk,

57. kpr. Popławski Jan,

58. Pukało Antoni,

59. ppor. Raca Leon,

60. Rapa Jan,

61. Rączy Michał,

62. plut. Różawska Sonia,

63. kpr. Skrzela Stanisław,

64. szer. Stupnik Mojżesz,

65. plut. Soszyński Mieczysław,

66. Szumiluk Jan,

67. st. sierż. Szostak Jan,

68. st. sierż. Telesz Włodzimierz,

69. sierż. Toczewski Marian,

70. Walczyk Antoni,

71. kpr. Wandas Jan,

72. Warszawa Wacław,

73. st. sierż. Wawrzeniuk Jan,

74. szer. Wesołowska Czesława,

75. Wnecek Franciszek,

76. st. strz. Wojtkiewicz Edward,

77. Wojtaś Władysław,

78. Wojtys Czesław,

79. Wolkow Jan,

80. kpr. Wójcik Stanisław,

81. szer. Wyrwas Michał,

82. szer. Zienko Albin,

83. plut. Zyskowski Czesław,

84. szer. Żołopa Michał.