Monitor Polski

M.P.1947.27.217

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 lutego 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 2 sierpnia 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej powziętą na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 1946 r. na wniosek gen. dyw. inż. Mariana Spychalskiego, za działalność artystyczną w czasie walk o Warszawę na terenie Pragi zostali odznaczeni następujący obywatele:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bebrysz Zygmunt,

2. Bekiesiński Stanisław,

3. Ciupiński Bogumił,

4. Dąbrowski Marian,

5. Drexler-Pasławska Zofia,

6. Krajewska Stanisława,

7. Kowalska Irena,

8. Łosiak Władysław,

9. Mroziński Jan,

10. Szymanowski Mieczysław,

11. Strachocki Janusz,

12. Wasiak Jerzy,

13. Zejdowski Józef.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Arnoldtowa Julia,

2. Adamski Antoni,

3. Ablewska Natalia,

4. Budnicka Bronisława,

5. Binder Tomasz,

6. Bożeński Szczepan,

7. Borkowski Olgierd,

8. Bończa-Tomaszewski Zygmunt,

9. Bedlówna Helena,

10. Brudzyński Eugeniusz,

11. Bukowska Marina,

12. Bregy Zofia,

13. Cesarska Jadwiga,

14. Czarnecki Stefan,

15. Dynowski Tadeusz,

16. Dąbrowa Natalia,

17. Fedecki Wit - Modest,

18. Gilski Jan,

19. Górska Józefa,

20. Greenfield, Michalina,

21. Gorbań Natalia,

22. Hacker Leon,

23. Iwanow Igor,

24. Janczukowicz Stefan,

25. Jabłoński Jan,

26. Jakóbczyk Elżbieta,

27. Jadczuk Zygmunt,

28. Karczewski Franciszek,

29. Kowalska Zofia,

30. Karwowska Janina,

31. Kopeć Emilia,

32. Kowalczyk Tadeusz,

33. Kopeć Ryszard,

34. Kowalski Leonard,

35. Kroniewska Czesława,

36. Miecińska Irena,

37. Miałkowska Maria,

38. Miałkowska Halina,

39. Miller Aleksander,

40. Miałkowski Włodzimierz,

41. Majeska Maria,

42. Nowicka Stanisława,

43. Piasecka Maria,

44. Puź Jan,

45. Przystawski Wacław,

46. Piórkowski Józef,

47. Rotter Krystyna,

48. Solarski Feliks,

49. Sibik Jan,

50. Skromny Mikołaj,

51. Szymanowski Eugeniusz,

52. Świerkowski Aleksander,

53. Stefański Stefan,

54. Skwarczyński Stanisław,

55. Szall Stanisław.

56. Suliński Gwidon,

57. Sikorski Józef,

58. Strachocka Stefania,

59. Turek Bolesław,

60. Woroniecki Wacław,

61. Wiśniewska Janina,

62. Woskresieński Paweł,

63. Załęski Antoni,

64. Zawadzka Felicja,

65. Ziółkowska Sabina,

66. Zieliński Edward.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. (...),

2. (...) ,
3. (...) ,
4. (...) ,
5. (...) ,
6. (...) ,
7. (...) ,
8. (...) ,
9. (...) ,

10. Czarnak Mieczysław,

11. Drabik Adam,

12. Duczyński Zygmunt,

13. Dmowski Franciszek,

14. (...),

15. (...),

16. (...),

17. Grabowski Edmund,

18. (...),

19. Gładysz Zofia,

20. Goliński Janusz,

21. Gołębiowski Marian,

22. Grabowski Leopold,

23. Grzymała Romuald,

24. Gontarz Jerzy,

25. Grabowski Wacław,

26. Herwat Łucja,

27. Hammer Wincenty,

28. Iżycka Maria,

29. Jarosiński Adam,

30. Jurkiewicz Henryk,

31. Jarosz Bogumiła,

32. Jóźwicki Władysław,

33. Kaczor Stanisław,

34. Kuitkowski Kazimierz,

35. Kędzierski Mieczysław,

36. Książak Leonora,

37. Kołodziejska Janina,

38. Kloze Eugenia,

39. Kuchtówna Sabina,

40. Kurpios Maria,

41. Kietlińska Wienczysława,

42. Kisielińska Teresa,

43. Knapczyńska Maria,

44. Kowalczyk Wacława,

45. Kuchtówna Kazimiera,

46. Karczewski Ignacy,

47. Klimkiewicz Stanisław,

48. Konopczyński Kazimierz,

49. Koprowicz Władysław,

50. Kondras Jerzy,

51. Kozłowski Stanisław,

52. Laskowska Helena,

53. Łodorzyński Wacław,

54. Marczak Janina,

55. Makles Józef,

56. Michalewska Eugenia,

57. Mikołajczyk Janina,

58. Matkiewicz-Kocińska Sabina,

59. Nowotna Wanda,

60. Olendrzyński Mieczysław,

61. Ołdachowska Wincentyna,

62. Paczuska Halina,

63. Piskorz Halina,

64. Pławczyk Danuta,

65. Przygoda Irena,

66. Panasewicz Henryka,

67. Popkiewicz Barbara,

68. Polowińska Maria,

69. Piotrowska Alicja,

70. Roszkowski Czesław,

71. Rybiński Władysław,

72. Ryńczak Wirginia,

73. Rejman Jerzy,

74. Stępowska Helena,

75. Stępień Edward,

76. Sierakowski Aleksander,

77. Świężaciński Zdzisław,

78. Sobles Olga,

79. Szczygielska Otylia,

80. Sabat Zygmunt,

81. Serwiński Mirosław,

82. Szulc Oktawian,

83. Szilski Dionizy,

84. Stadnicka Helena,

85. Sztern Aniela,

86. Siemionow Beniamin,

87. Sybilski Zdzisław,

88. Sochacki Wojciech,

89. Samolej Władysław,

90. Sitarek Maria,

91. Szymanowska Alicja,

92. Trojanowski Jan,

93. Ursyn Szantyr Alicja,

94. Usarzewski Franciszek,

95. Wojciechowska Janina,

96. Wiewiór Janina,

97. Wachowska Mieczysława,

98. Wiącek Janina,

99. Witkowski Tadeusz,

100. Wojcieszek Jerzy,

101. Wolczedski Edward,

102. Wyrzykowski Stanisław,

103. Wysokiński Roman,

104. Ziółkowska Halina,

105. Zawadka Stanisław,

106. Zwiera Jan,

107. Zbrożek Barbara,

108. Zawistowska Aleksandra,

109. Zieliński Józef,

110. Żmijewski Jan,

111. Żmijewski Bronisław,

112. Żydak Irena,

113. Żukowski Józef,

114. Zakrzewski Stefan,

115. Zawistowska Wiktoria,

116. Żuradzka-Güngsburg Danuta.