Monitor Polski

M.P.1947.27.212

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 lutego 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 1 października 1946 r.

Prezydium Krajowej Rady Narodowej na posiedzeniu w dniu 1 października 1946 r. uchwaliło za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych nadać:
ORDER ODRODZENIA POLSKI V KL.

1. ppłk. Surdykowski Kazimierz,

2. mjr. Zawilski Apoloniusz.

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

3. mjr. Bochenek Józef,

4. mjr. Dobrowolski Kornel Stanisław,

5. mjr. Odlewany Marian,

6. kpt. Szydłowski Aleksander,

7. kpt. Misztal Andrzej.

SREBRNY MEDAL ZASŁUGI NA POLU CHWAŁY

8. ppłk. Enoch Oskar - Wiktor,

9. ppor. Zaurman Dorota.

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

10. mjr. Frieman Nikodem,

11. mjr. Wójtowicz Czesław,

12. kpt. Derczyński Henryk,

13. kpt. Jackowski Romuald,

14. kpt. Juniewicz Wacław,

15. kpt. Nowakowski Jerzy,

16. kpt. Nikosiewicz Zachariasz,

17. kpt. Rajewski Stanisław,

18. kpt. Tomasiewicz Stefan,

19. por. Majblum Szymon,

20. por. Orzechowski Franciszek,

21. ppor. Koszacki Tadeusz,

22. ppor. Wilczyński Stefan.

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

23. pr. cyw. Karwowska Wanda,

24. pr. cyw. Rogoziński Jan.