Monitor Polski

M.P.1946.109.203

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 października 1946 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 17 maja 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powziętą na posiedzeniu w dniu 17 maja 1946 r. w uznaniu wybitnych zasług, położonych dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie artystycznej i kulturalno-oświatowej, odznaczeni zostali:
ORDEREM ODRODZENIA POLSKI III KLASY
1. Gebert Bolesław,

2. Ostrowski Stanisław,

3. Szyk Artur,

4. Tuwim Julian.