Monitor Polski

M.P.1946.60.114

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 lipca 1946 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 5 kwietnia 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powziętą na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 1946 r., w uznaniu bohaterskich zasług w walce zbrojnej z międzynarodowym faszyzmem, na polach Hiszpanii w latach 1936-1939 r. odznaczeni zostali:
ORDEREM "VIRTUTI MILITARI" V klasy

1. ppłk. Bekier Aleksander, 2. Larysz Rudolf, 3. Menzel "Wiktor".