Monitor Polski

M.P.1947.29.270

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 lutego 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 19 lipca 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej powziętą na posiedzeniu w dniu 19 lipca 1946 r., na wniosek Ministra Przemysłu, za zasługi na polu organizacji życia gospodarczego w Polsce, zostali odznaczeni następujący pracownicy zakładów przemysłowych, podlegających Zjednoczeniu Maszyn Rolniczych w Łodzi:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. inż. Borowski Władysław, 2. Blatton Eugeniusz, 3. Bytomski Alfred, 4. Iciek Nikodem, 5. Jaworski Jan Norbert, 6. inż. Ogórkiewicz Stefan, 7. inż. Orłowski Stanisław, 8. Piwowarski Stanisław, 9. Pytlos Stanisław.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. inż. Gurycki Kazimierz Daniel, 2. Kolasa Franciszek, 3. Lewkowicz Stanisław, 4. Pawlak Alfred, 5. Pawliński Karol, 6. inż. Pelczarski Stanisław Marian, 7. Ratecki Edward, 8. Sułowski Stefan, 9. Stelmaszczyk Wacław, 10. Szymik Antoni, 11. Tylski Ignacy, 12. inż. Wasiljew Tadeusz, 13. Włodarczyk Edward.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Cieślak Antoni.