Monitor Polski

M.P.1947.16.35

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 lutego 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 19 lipca 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej powziętą na posiedzeniu w dniu 19 lipca 1946 r. na wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zostali odznaczeni następujący pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych na placówkach zagranicznych.
Za zasługi na polu ogólno-państwowej pracy.

ORDEREM ODRODZENIA POLSKI III KL.

1. Lange Oskar Ryszard.

ORDEREM ODRODZENIA POLSKI IV. KL.

1. Drohojewski Jan Marceli, 2. Fiderkiewicz Alfred Jan, 3. Dr. Kelles-Kranz Stanisław, 4. Mielnikiel Eugeniusz Jan, 5. Putrament Jerzy, 6. Piętka Tomasz, 7. Szumowski Stefan, 8. Wierblowski Stefan.

ORDEREM ODRODZENIA POLSKI V KL.

1. Arasimowicz Henryk, 2. Bartol Edward, 3. Bryczkowski Adam, 4. Ciechanowski Marian, 5. Lapter Karol, 6. Przezwański Roman.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

1. Giebułtowicz Józef Piotr, 2. Jakóbiec Marian, 3. Konarek Andrzej, 4. Krukowski Kazimierz, 5. Kuźniarz Tomasz, 6. Kwiecień Roman, 7. Langer Olgierd Jerzy, 8. Łoc Rafał, 9. Murek-Rogoziński Stefan, 10. Radziwanowski Władysław, 11. Rozenman Leon, 12. Rozwadowski Eugeniusz, 13. Simek Rudolf, 14. Sten. Stoberski Zygmunt, 15. Staniewicz Roman, 16. Wende Jan Karol, 17. Wojnarowski Emil, 18. Żółtowski Janusz.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

1. Kościński Henryk, 2. Nazarko Franciszek Stanisław, 3. Nowak Walenty, 4. Radziejowska Józefina, 5. Skuratowicz Witold, 6. Sokołowska Anna, 7. Sukiennik Jan, 8. Święcicka Aleksandra, 9. Szalacha Karol, 10. Wajntraub Adam, 11. Waliach Ludwik.

Za gorliwą i wydajną pracę

ORDEREM ODRODZENIA POLSKI V KL.

1. Makarczyk Janusz.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

1. Findziński Tadeusz, 2. Jędrychowska Anna, 3. Kalina Stanisław, 4. Leyfell Aleksander, 5. Kraszewska Motwinowa Malina, 6. Zaborski Władysław.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

1. Blochman Ignacy, 2. Bielaszowa Wanda, 3. Chudek Józef, 4. Flaker Olga, 5. Gantz Stanisław, 6. Gefon Irena, 7. Gutowski Czesław, 8. Kowalczykowa Maria, 9. Libiszowska Antonina, 10. Likwornik Anna, 11. Łazowska Halina, 12. Minkowski Andrzej, 13. Oskierko Irena, 14. Pohoryles Leonard, 15. Świeżewska Wanda, 16. Żurawski Leon.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

1. Czyżewska Irena, 2. Karpala Józef, 3. Knorrowna Czesława, 4. Krupski Wincenty, 5. Kmucki Stanisław, 6. Łaskow Jerzy, 7. Morawska Zofia, 8. Morawski Stanisław, 9. Moszkowska Jadwiga, 10. Olek Julian, 11. Paryżer Samuel, 12. Potasznik Golda, 13. Potyrala Henryk, 14. Radwańska Barbara, 15. Rutko Piotr, 16. Rzucidło Maria, 17. Srobke Paweł, 18. Wolski Bolesław, 19. Wyszkowska Joanna.

Za pracę na polu gospodarczym

ORDEREM ODRODZENIA POLSKI V KL.

1. Chabasiński Wojciech, 2. Matwin Władysław, 3. Zausznica Adam.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

1. dr. Korczyński Kazimierz, 2. Mańkowski Bohdan.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

1. Wald Maksymilian.

Za działalność polityczną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

1. Łopatniuk Bazyli.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

Holländer Edward.

Za działalność propagandowo prasową

1. Hauptman Jan, 2. Marianowicz Antoni.

Za pracę społeczną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

1. ppłk. Bardach Juliusz, 2. Krzyżanowski Józef.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

3. Schmidt Mieczysław, 4. Michał Włodzimierz.

Za pracę społ. oświatową na terenie wychodźtwa polskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

1. Adamczyk Krystyna, 2. Gorak Adam, 3. Lisiecki Jan, 4. Wirszke Jan Mirosław.

Za zasługi na polu pracy kulturalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

1. Dembowski Jan, 2. Lissa Zofia.

SREBRNYM. KRZYŻEM ZASŁUGI.

1. Jaworski Tadeusz.

Za pracę przy org. akcji repatriacyjnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

1. Gajewski Stanisław, 2. Kobiela Michał, 3. Meller Conrad, 4. Wolpe Henryk.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

3. Balicka Janina, 2. Benkovic Zlata, 3. Haszlakiewicz Waldemar, 4. Kosińska Krystyna.