Monitor Polski

M.P.1947.27.221

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 lutego 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 8 sierpnia 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej powziętą na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 1946 r. na wniosek Ministerstwa Leśnictwa, zostali odznaczeni następujący pracownicy administracji lasów państwowych.
za gorliwą pracę i usprawnienie administracji lasów państwowych

ORDEREM "POLONIA RESTITUTA" KLASY IV

1. Zakrzewski Eugeniusz.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. inż. Ropelewski Wiktor, 2. inż. Schabiński Stanisław, 3. inż. Jakutowicz Witold, 4. inż. Szkillądź Franciszek, 7. mgr. Listowniczy-Stankiewicz Eugeniusz, 8. Rogiński Wacław, 9. inż. Pohl Zygmunt, 10. inż. Zych Stanisław, 11. inż. Jenke Stanisław, 12. inż. Koziej Stanisław, 13. inż. Niezabitowski Mieczysław, 14. inż. Łukaszewicz Zygmunt, 15. inż. Szemioth Edward, 16. Grychowski Franciszek, 17. inż. Maciejowski Kazimierz, 18. Jurewicz Jerzy, 19. Lubecki Andrzej, 20. inż. Matusz Jan Wiktor, 21. Dr. inż. Tyszkiewicz Stanisław, 22. inż. Kutyła Julian, 23. inż. Jurkowski Feliks.

Pośmiertnie

1. ś.p. Sewulak Stefan.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. inż. Ajdukiewicz Romuald, 2. inż. Bańkowski Mieczysław, 3. Barbasiewicz Kazimierz, 4. inż. Bohusz Julian, 5. Bedronek Józef, 6. inż. Borsuk Jan, 7. Brichta Czesław, 8. Brodziak Józef Tadeusz, 9. Budziałek Wiktor, 10. inż. Chmaj Andrzej, 11. Cugowski Karol, 12. inż. Czech Stanisław Jerzy, 13. Czerewań Antoni, 14. inż. Dubiecki Józef, 15. inż. Fabianowski Stefan, 16. Galus Karol, 17. Gałuszka Kazimierz, 18. Gawlik Kazimierz, 19. inż. Gąsior Kazimierz, 20. inż. Głowacki Gabriel, 21. inż. Gomółka Józef, 22. Gorzkowski Stanisław, 23. Gostkowski Anastazy "Wisła", 24. inż. Ilmurzyński Eugeniusz, 25. inż. Jaetschke Teodor, 26. inż. Jackowski Marian, 27. Jasiek Gwidon, 28. inż. Jaworski Tadeusz, 29. inż. Jaworski Tadeusz, 30. Kamaszewski Zygmunt, 31. inż. Karney Józef, 32. Karst Emil, 33. Kisielewicz Stefan, 34. Kociński Wacław, 35. Kolczewski Jan, 36. Konderak Józef, 37. Kondrak Feliks, 38. Kopeć Zygmunt, 39. inż. Kusal Stanisław, 40. Kowalówka Piotr, 41. inż. Łuczkiewicz Witold, 42. inż. Małuszyński Jerzy, 43. Maruszak Józef, 44. inż. Miechowicz Jan, 45. inż. Młodkowski Jerzy, 46. inż. Mroczek Paweł, 47. inż. Nawrocki Leon, 48. inż. Nosal Tadeusz, 49. Nowak Józef, 50. inż. Nowak Władysław, 51. Nowakowa Helena, 52. mgr. Orzeszkowski Sławomir, 53. Panfll Jan, 54. Patrykowa Zofia, 55. Pertek Leon, 56. inż. Piątkowski Zygmunt, 57. Piechuta Władysław, 58. Pieńczakowski Roman, 59. Podciborska Wanda, 60. inż. Prądzyński Mieczysław, 61. Przedpełski Jan, 62. inż. Rajca Ludwik, 63. Rębisz Jan, 64. inż. Roguski Stanisław, 65. Rzadkowski Stanisław, 66. inż. Salnicki Antoni, 67. Schupp Witold, 68. Selens Zygmunt, 69. Siemiątkowski Stanisław, 70. Soroczyński Mieczysław, 71. Sośnicki Daniel, 72. inż. Stocki Józef Marian, 73. Suchorski Zygmunt, 74. Swoboda Alfred, 75. Szajna Stanisław, 76. inż. Sztyber Władysław, 77. Szwejcerówna Jadwiga, 78. Sledziński Wincenty, 79. inż. Swierz-Zaleski Tadeusz, 80. inż. Tabisz Mieczysław, 81. Topolska Janina, 82. Trzeciak Edward "Borsuk", 83. Tyrakowski Feliks, 84. Urbańczyk Jan, 85. Waszczyński Henryk, 86. Władziński Wacław, 87. Winiarski Julian, 88. Wiro-Kiro Konstanty, 89. Wiszniowski Oktawian, 90. Wiśniowski Stanisław, 91. inż. Witkowski Kazimierz, 92. inż. Włoczewski Mieczysław, 93. Załuski Ludwik, 94. inż. Zasucha Władysław, 95. Zawadzki Edward, 96. Zdrójkowski Michał, 97. Ziemnicka Józefa, 98. Zienkiewicz Edward, 99. Żelazowska Maria, 100. inż. Żywno Ryszard, 101. inż. Żelicho Jan,

Pośmiertnie

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ś.p. Danowski Mieczysław, 2. ś.p. Popowicz Michał, 3. ś.p. Rzewuski Bogusław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bauer Edward, 2. Borkowski Jan, 3. Borowiak Jerzy, 4. Brzezina Józef, 5. Brzostek Piotr, 6. Byś Franciszek, 7. Cempa Adam, 8. Cieśla Piotr, 9. Czasza Antoni, 10. Czyżykiewicz Wincenty, 11. Drzymała Jan, 12. Formela Leon, 13. Grabowski Roman, 14. Grabowski Władysław, 15. Gutowski Józef, 16. Gwóźdź Józef, 17. Janczarski Roman, 18. Jankowski Franciszek, 19. Jędrzejewski Stanisław, 20. Kalisz Jan, 21. Kazimierczak Antoni, 22. Kita Stanisław, 23. Kluczyk Helena, 24. Kluczyk Jan, 25. Kluczyk Józef, 26. Konik Józef, 27. Kowalczyk Stanisław, 28. Kowalski Bolesław, 29. Kuc Franciszek, 30. Kukuć Józef, 31. Lewiński Franciszek, 32. Łukaszczyk-Hajduk Jan, 33. Mirosław Stanisław, 34. Organ Piotr, 35. Pabich Jan, 36. Pawlak Wincenty, 37. Pleczek Józef, 38. Prze (...) Aleksander, 39. (...) Franciszek, 40. (...) Ignacy, 41. Remisz Jan, 42. Rozmus Walenty, 43. Senderowski Franciszek, 44. Skrzypek Tadeusz, 45. Słobodzian Marian, 46. Słomka Józef, 47. Stajszczyk Jan, 48. Szymańska Jadwiga, 49. Swiergoł Alojzy (Zbyszek), 50. Trzeciak Julian, 51. Trzeciecki Stanisław, 52. Wolski Józef, 53. Wośkowiak Edward, 54. Wójcik Antoni, 55. Zakrzewski Stanisław.

za zasługi w ujawnieniu zbrodni niemieckich w Palmirach

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Pośmiertnie

1. Beer Julian.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Dados Edward, 2. Dudziński Stanisław, 3. inż. Giel Wacław, 4. Kolebski Kazimierz, 5. Rydel Henryk.