Monitor Polski

M.P.1947.25.164

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 lutego 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 8 sierpnia 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej powziętą na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 1946 r., na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za zorganizowanie oraz wzorowe przeprowadzenie akcji siewnej zostali odznaczeni następujący podoficerowie i szeregowi 56 P.P.:
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. plut. Andrzejewski Franciszek, 2. kpr. Babrawski Czesław, 3. kpr. Ciebielski Józef, 4. kpr. Krajnik Kazimierz, 5. kpr. Moczula Stanisław, 6. st. strz. Apanowicz Czesław, 7. st. strz. Goryczewski Jan, 8. st. strz. Laciński Edmund, 9. strz. Błaszkowski Teofil, 10. strz. Brzozowski Stanisław, 11. strz. Chrypko Bronisław, 12. strz. Chudobiński Edward, 13. strz. Jafra Stanisław, 14. strz. Klys Marian, 15. strz. Rózga Feliks, 16. strz. Samolag Franciszek, 17. strz. Władysiak Michał, 18. strz. Zynis Józef, 19. kan. Baranowski Franciszek.