Monitor Polski

M.P.1947.27.223

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 lutego 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 8 sierpnia 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej powziętą na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 1946 r. na wniosek Gen. Broni Popławskiego D.O.K. Nr IV. za zasługi położone przy akcji siewnej, zostali odznaczeni następujący oficerowie W.P.
za zasługi przy organizacji akcji siewnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Boniecki Józef,

2. Egermajer Wacław,

3. Gumkowski Maciej,

4. Iwonaszko Jan,

5. Jabłkowski Marian,

6. Lesiak Stanisław,

7. Popowicz Andrzej,

8. Urbańska Zofia.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Jabłkowska Aniela,

2. Jagiełło Tadeusz,

3. Janiga Czesław,

4. Jański Feliks,

5. Lachowicz Józef,

6. Malaszniak Michał,

7. Niwiński Wiktor,

8. Przystupa Tadeusz,

9. Puszwa Bolesław,

10. Rusin Antoni,

11. Rusin Kazimierz,

12. Sidor Stanisław,

13. Smolaniec Władysław,

14. Studniarek Lucjan,

15. Szewczyk Michał,

16. Wendzikowski Jan.

za zasługi położone przy organizacji Spółdzielczości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Januszko Zbigniew,

2. Podstolski Józef,

3. Skut Włodzimierz,

4. inż. Strawiński Kazimierz,

5. Tabernacki Czesław.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. (...) Józef,

2. (...) Wacław,

3. Jurkowski Antoni,

4. Sobczyk Władysław,

5. Świerczewski Seweryn.

za zasługi położone przy organizacji Administracji Publicznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. (...) Jan.