Monitor Polski

M.P.1947.25.169

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 lutego 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 19 sierpnia 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej powziętą na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 1946 r., na wniosek Generalnego Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji za wydatną pomoc w akcji repatriacyjnej starej emigracji polskiej z Jugosławii zostali odznaczeni następujący obywatele jugosłowiańscy:
ORDEREM ODRODZENIA POLSKI V KL.

1. Dr. Butozan Vlaso.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ppor. Kolundja Petar, 2. ppor. Slavko I. Pasic, 3. chorąży Pero N. Mutic.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Pavlovic Wlado, 5. Suman Milan.