Monitor Polski

M.P.1946.120.221

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 listopada 1946 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 12 czerwca 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powziętą na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 1946 r. na wniosek Miejskiej Rady Narodowej w Zgierzu - za szczególne zasługi w pracy ogólno państwowej - przy utrwalaniu demokratycznych form państwowości polskiej, zostały odznaczone następujące osoby:
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Gębicki Teodor, 2. Jędrzejczak Józef, 3. Konarski Edward, 4. Kosowski Jan, 5. Kulamowicz Antoni, 6. Metelski Aleksander, 7. Ostrowski Kazimierz, 8. Tomas Władysław, 9. Wiewiórski Marian, 10. Dr. Olesza Stanisław.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Banasiak Stanisław, 2. Brzeziński Antoni, 3. Czerwiński Jan, 4. Gmerek Anna, 5. Hajdys Jan, 6. Hulewicz Stanisław, 7. Hulewicz Mieczysław, 8. Janowski Józef, 9. Kałużna Antonina, 10. Kawczyński Feliks Jan, 11. Kobyliński Marian, 12. Kusiński Marian, 13. Kuśmierek Walerian, 14. Laskiewicz Wawrzyniec, 15. Niewiadomski Aleksander, 16. Nowicki Feliks, 17. Pawlikowski Stanisław, 18. Pelikan Stanisław, 19. Przytulska Helena, 20. Pawlik Piotr, 21. Rozpierska Władysława, 22. Szmid Zenon, 23. Szwedowska Antonina, 24. Witczak Franciszek, 25. Zielewski Leonard.