Monitor Polski

M.P.1947.15.34

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 lutego 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 16 lipca 1946 r.

Prezydium Krajowej Rady Narodowej na posiedzeniu w dniu 16 lipca 1946 roku postanowiło odznaczyć następujących Generałów, Oficerów, Podoficerów i Szeregowych Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego.
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. gen. dyw. Kieniewicz Bolesław, 2. gen. bryg. Babian Kazimierz, 3. płk. Czernych Gleba, 4. płk. Farafonow Michał, 5. płk. Iwaszkiewicz Aleksander, 6. płk. Orżewski Sergiusz, 7. płk. Gryżewski Konstanty, 8. płk. Jelecki Wasyl, 9. płk. Białoblocki Michał, 10. płk. Jurkowski Stanisław, 11. płk. Kamiński Józef, 12. płk. Kriukow Grzegorz, 13. płk. Kutyłowski Grzegorz, 14. płk. Kuźmicz Eugeniusz, 15. płk. Lasota Konstanty, 16. płk. Litwin Łukasz, 17. płk. Dembowski Włodzimierz, 18. płk. Rzeczycki Stanisław, 19. płk. Saulewicz Edward, 20. płk. Sawicki Sergiusz, 21. płk. Szachoćko Jan, 22. płk. Saukum Kazimierz, 23. płk. Waryończyk Dymitr, 24. płk. Skiba Akim, 25. płk. Wierzbowski Fiodor, 26. płk. Winogradow Michał, 27. ppłk. Dragin Jan, 28. ppłk. Pczycki Witalis, 29. ppłk. Swirydenko Aleksy, 30. ppłk Wnukowski Alfred, 31. ppłk. Woliwachin Mikołaj.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ppłk. Bańkowski Wiktor, 2. ppłk. Borysienko Bazyli, 3. ppłk. Bernatowicz Kazimierz, 4. ppłk. Biełych Wiktor, 5. ppłk. Chłystalow Jan, 6. ppłk. Czarkowski Bolesław, 7. ppłk. Dąbrowski Andrzej, 8. ppłk. Dymitrenko Aleksy, 9. ppłk. Durow Jerzy, 10. ppłk. Fiłatow Anatol, 11. ppłk. Ganziejew Andrzej, 12. ppłk. Golub Lew, 13. ppłk. Hucałenko Jerzy, 14. ppłk. Iwanow Wiktor, 15. ppłk. Jadow Jan, 16. ppłk. Lewandowski Ryszard, 17. ppłk. Kosmynin Sergiusz, 18. ppłk. Konowałow Aleksander, 19. ppłk. Kopyłow Grzegorz, 20. ppłk. Kuczewin Wasyl, 21. ppłk. Kuwajew Aleksander, 22. ppłk. Lewkowicz Jan, 23. ppłk. Maciejewski Stanisław, 24. ppłk. Mschiladze Aleksander, 25. ppłk. Michajłow Paweł, 26. ppłk. Nikołajczuk Aleksander, 27. ppłk. Ogon-Dogonowski Sergiusz, 28. ppłk. Otwinowski Kazimierz, 29. ppłk. Paszkowski Feliks, 30. ppłk. Romanowicz Antoni, 31. ppłk. Raldngin Piotr, 32. ppłk. Szabanow Mikołaj, 33. ppłk. Sawicz Wiktor, 34. ppłk. Szachanow Aleksy, 35. ppłk. Suchoj Szymon, 36. ppłk. Starczenko Teodor, 37. ppłk. Strigun Teodor, 38. ppłk. Winogradow Michał, 39. ppłk. Zubaczek Walerian, 40. ppłk. Zalubowski Grzegorz, 41. ppłk. Zołotoj Mikołaj, 42. mjr. Asiejew Mikołaj, 43. mjr. Awierjanow Lew, 44. mjr. Anisimow Piotr, 45. mjr. Ałafinow Dymitr, 46. mjr. Amons Jan, 47. mjr. Ananiew Konstanty, 48. mjr. Andrejenko Aleksander, 49. mjr. Artiuchow Mikołaj, 50. mjr. Bondarenko Józef, 51. mjr. Bondarenko Włodzimierz, 52. mjr. Bukarenko Jakub, 53. mjr. Butejkis Borys, 54. mjr. Bondarenko Aleksy, 55. mjr. Borysienko Dymitr, 56. mjr. Buglak Dymitr, 57. mjr. Bykow Michał, 58. mjr. Blondek Stefan, 59. mjr. Chaczaturian Tigran, 60. mjr. Chorew Jan, 61. mjr. Czernysz Piotr, 62. mjr. Dubicki Aleksander, 63. mjr. Dzierżycki Włodzimierz, 64. mjr. Fiodorow Piotr, 65. mjr. Falej Aleksander, 66. mjr. Gruco Sergiusz, 67. mjr. Gonczarow Grzegorz, 68. mjr. Gawrylenko Jan, 69. mjr. Gabrynowicz Windysław, 70. mjr. Głaskow Jakub, 71. mjr. Gonczarenko Jan, 72. mjr. Hurbik Jan, 73. mjr. Iwanow Wiaczesław, 74. mjr. Jabczyński Antoni, 75. mjr. Jakszyn Mikołaj, 76. mjr. Jakubik Stanisław, 77. mjr. Janowski Wiktor, 78. mjr. Jaroszewicz Zygmunt, 79. mjr. Jurkowski Mieczysław, 80. mjr. Kurskow Teodor, 81. mjr. Kriwochyze Jan, 82. mjr. Konon Eugeniusz, 83. mjr. Czepiga Mikołaj, 84. mjr. Koropow Aleksander, 85. mjr. Kurycyn Aleksander, 86. mjr. Kuczerenko Sergiusz, 87. mjr. Karpow Jerzy, 88. mjr. Karwowski Franciszek, 89. mjr. Keller Zygmunt, 90. mjr. Klimowicz Anatoll, 91. mjr. Kolada Władysław, 92. mjr. Koszewoj Grzegorz, 93. mjr. Kozłow Wasyl, 94. mjr. Kindzelski Feliks, 95. Kuczyński Jan, 96. mjr. Kulikow Aleksy, 97. Kuzin Włodzimierz, 98. mjr. Knapiński Włodzimierz, 99. mjr. Lewkowski Piotr, 100. mjr. Ławrow Paweł, 101. Łysiak Antoni, 102. Łukjanow Aleksy, 103. mjr. Michajłuszkin Mikołaj, 104. mjr. Nowicki Witold, 105. mjr. Malkin Paweł, 106. mjr. Mazany Nikita, 107. mjr. Matuszewska Ewelina, 108. mjr. Morgun Grzegorz, 109. mjr. Niestierow Michał, 110. mjr. Orłow Eugeniusz, 111. mjr. Orłow Szymon, 112. mjr. Ostrowski Aleksander, 113. mjr. Owsianicki Narcyz, 114. mjr. Obuchow Jan, 115. mjr. Osiński Michał, 116. mjr. Pietrowski Stanisław, 117. mjr. Pietrażycki Leopold, 118. mjr. Podej Michał, 119. mjr. Ponomarew Jerzy, 120. mjr. Ponomarew Mikołaj, 121. mjr. Popow Michał, 122. mjr. Pieńkowski Dymitr, 123. mjr. Podorożny Piotr, 124. mjr. Pustowoj Mikołaj, 125. mjr. Przonko Henryk, 126. mjr. Pietkiewicz Wacław, 127. mjr. Rusiecki Jan, 128. mjr. Satko Wieczysław, 129. mjr. Siemieniuk Nikita, 130. mjr. Świecicki Kazimierz, 131. mjr. Szawirski Mirosław, 132. mjr. Smirnow Borys, 133. mjr, Skrypnik Teodor, 134. mjr. Stoletow Aleksy, 135. mjr. Stykut Walenty, 136. mjr. Szustak Siemion, 137. mjr. Strełkow Aleksander, 138. mjr. Szestakowski Ludwik, 139. mjr. Szuchwostow Aleksander, 140. mjr. Szypicyn Piotr, 141. mjr. Tomczakowski Zbigniew, 142. mjr. Tiszczenko Włodzimierz, 143. mjr. Tiutiunnik Metody, 144. mjr. Teslenko Mikołaj, 145. mjr. Uścinow Aleksander, 146. mjr. Welumian Agasi, 147. mjr. Wieliczko Piotr, 148. mjr. Winokurow Wiktor, 149. mjr. Wodniewski Michał, 150. mjr. Wojno Feliks, 151 mjr. Wiesiołow Sergiusz, 152. mjr. Żurawski Jarosław, 153. mjr. Załucki Albert, 154. mjr. Zerdlew Sergiej, 155. mjr. Zawgorodny Włodzimierz, 156. kpt. Arsentiew Mikołaj, 157. kpt. Adamowicz Stanisław, 158. kpt. Akopow Adam, 159. kpt. Andrejew Eliasz, 160. kpt. Albul Sergiusz, 161. kpt. Azarow Jan, 162. kpt. Ausin Fryc, 163. kpt. Bażenow Mikołaj, 164. kpt. Bernatowicz Michał, 165. kpt. Bielow Aleksander, 166. kpt. Bokserman Izaak, 167. kpt. Burienkow Wasyl, 168. kpt. Bykadorow Dymitr, 169. kpt. Bogatko Paulina, 170. kpt. Berdyszew Jerzy, 171. kpt. Bazylewski Borys, 172. kpt. Barkow Andrzej, 173. kpt. Chyżniak Marian, 174. kpt. Czigarew Aleksy, 175. kpt. Chrenow Anatol, 176. kpt. Czarnoja Olga, 177. kpt. Drobińska-Woliwachin Janina, 178. kpt. Danilewski Mikołaj, 179. kpt. Domin Daniel, 180. kpt. Dziszko Andrzej, 181. kpt. Drozdecki Nikifor, 182. kpt. Gogajzel Stanisław, 183. kpt. Grynsztejn Salomon, 184. kpt. Górski Filip, 185. kpt. Glinkow Jan, 186. kpt. Gawryłowicz Napoleon, 187. kpt. Horyński Wiktor, 188. kpt. Horodyski Adolf, 189. kpt. Hober Tadeusz, 190. kpt. Iwaszczenko Mikołaj, 191. kpt. Jelmienioł Jewsiej, 192. kpt. Iwaszencow Gleb, 193. kpt. Jesion Wiktor, 194. kpt. Jankowski Wiktor, 195. kpt. Kuzarow Aleksiej, 196. kpt. Klesow Wiktor, 197. kpt. Kowniewski Michał, 198. kpt. Korynfski Wiktor, 199. kpt. Kruglow Mikołaj, 200. kpt. Kasjan Kiro, 201. kpt. Kurylenko Mikołaj, 202. kpt. Kalejnikow Jerzy, 203. kpt. Karczewski Michał, 204. kpt. Kasmynin Wasyl, 205. kpt. Koliniczenko Borys, 206. kpt. Kondratowicz Franciszek, 207. kpt. Korol Edward, 208. kpt. Kiewrel Mieczysław, 209. kpt. Kozicki Jan, 210. kpt. Krasiński Stanisław, 211. kpt. Kukszynow Wieczysław, 212. kpt. Kukuszkin Grzegorz, 213. kpt. Kukjan Jan, 214. kpt. Kozłowski Teodor, 215. kpt. Kuźmin Mikołaj, 216. kpt. Lisowski Borys, 217. kpt. Leżniow Bazyli, 218. kpt. Lisowski Aleksander, 219. kpt. Lipiński Józef, 220. kpt. Łutowicz Albert, 221. kpt. Łozowski Aleksander, 222. kpt. Łukjanow Aleksander, 223. kpt. Michniewicz Antoni, 224. kpt. Mielnikow Arkadiusz, 225. kpt. Mielnik Piotr, 226. kpt. Mojsiejenko Aleksy, 227. kpt. Morozow Afanazy, 228. kpt. Michajew Andrzej, 229. kpt. Mazurenko Aleksander, 230. kpt. Markiewicz Bernard, 231. kpt. Maleniuk Stefan, 232. kpt. Maszencew Fiodor, 233. kpt. Malowicki Igor, 234. kpt. Markowski Aleksander, 235. kpt. Misztel Borys, 236. kpt. Morozow Piotr, 337. kpt. Mozarowski Marcin, 238. kpt. Malinowski Antoni, 239. kpt. Makler Anna, 240. kpt. Matelski Ignacy, 241. kpt. Majchrzak Józef, 241. kpt. Nowak Edward, 243. kpt. Nozdrenko Pantelejmon, 244. kpt. Nienartowicz Stanisław, 245. kpt. Parfilenko Mikołaj, 246. kpt. Piotrowski Wiktor, 247. kpt. Poczyński Aleksander, 248. kpt. Prochorow Jan, 249. kpt. Pietrow Daniel, 250. kpt. Owczynnikow Mikołaj, 251. kpt. Penziakowa Tatiana, 252. kpt. Puszkow Aleksander, 253. kpt. Rachmanow Mikołaj, 254. kpt. Rachmanin Piotr, 255. kpt. Rafalski Seweryn, 256. kpt. Rozkoszyński Henryk, 257. kpt. Rowicki Konstanty, 258. kpt. Rutkowski Mieczysław, 259. kpt. Rechlecki Piotr, 260. kpt. Romanowski Stanisław, 261. kpt. Ruszczyc Anatol, 262. kpt. Staruszko Grzegorz, 263. kpt. Stukało Grzegorz, 264. kpt. Sikorski Feliks, 265. kpt. Szarupicz Walenty, 266. kpt. Szalupienko Adam, 267. kpt. Szczerbakow Mikołaj, 268. kpt. Szandera Jan, 269. kpt. Szebalin Wiktor, 270. kpt. Sawczenko Aleksander, 271. kpt. Sieliński Anatol, 272. kpt. Saldatow Wasyl, 273. kpt. Slobodczykow Stefan, 274. kpt. Szymkiewicz Edward, 275. kpt. Sulakow Andrzej, 276. kpt. Styczyński Władysław, 277. kpt. Siechowicz Michał, 278. kpt. Sapron Konstanty, 379. kpt. Starszew Aleksy, 280. kpt. Sokołowski Wiktor, 281. kpt. Szornikow Hilary, 282. kpt. Tarnowski Tadeusz, 283. kpt. Tetiera Grzegorz, 284. kpt. Terechowicz Mikołaj, 285. kpt. Tuszyński Józef, 286. kpt. Twierski Mikołaj, 287. kpt. Turański Jan, 288. kpt. Walmus-Krywcowa Zofia, 289. kpt. Warlamow Sergiusz, 290. kpt. Wiktorow Leonid, 291. kpt. Wodzienicki Michał, 292. kpt. Wrześniowski Bronisław, 293. kpt. Woźniak Mikołaj, 294. kpt. Werbowski Wasyl, 295. kpt. Wojtkiewicz Wincenty, 296. Wiesiołow Sergiusz, 297. kpt. Walewicz Walenty, 298. kpt. Zacharenko Eliasz, 299. kpt. Zajwinow Paweł, 300. kpt. Zastylow Bazyli, 301. kpt. Zacharow Michał, 302. kpt. Zienkiewicz Władysław, 308. kpt. Żołtuchin Włodzimierz, 304. kpt. Zawidowa Walentyna, 305. por. Czapkin Włodzimierz, 306. por. Grandowski Andrzej (pośmiertnie), 307. por. Guszcza Teodor (pośmiertnie), 308. por. Janczewski Piotr, 309. por. Kazakowcew Jan.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. por. Adamowicz Michał, 2. por. Anikszeli Włodzimierz, 3. por. Artiomienko Julian, 4. por. Anoszyn Jan, 5. por. Bazonow Tichon, 6. por. Akulow Walenty, 7. por. Borestow Łarion, 8. Bogdan-Gluszczenko Maria, 9. por. Bondarow Mikołaj, 10. por. Bajow Andrzej, 11. por. Barankow Włodzimierz, 12. por. Bodrow Aleksander, 13. por. Czernyszew Walenty, 14. por. Chorow Sergiusz, 15. por. Czichoczowa Natalia, 16. por. Dienisow Mikołaj, 17. por. Dzen Bronisław, 18. por. Fiedosiew Jakub, 19. por. Fiedotow Anatol, 20. por. Fiodorow Bazyli, 21. por. Fiodorow Wasyl, 22. por. Gulajow Mikołaj, 23. por. Głuszczenko Borys, 24. por. Gorodziński Feliks, 25. por. Gortyński Olek, 26. por. Gruntow Włodzimierz, 27. por. Hofman Arkadiusz, 28. por. Iwanow Szymon, 29. por. Iwanow Michał, 30. por. Isajew Jan, 31. por. Iwaszkiewicz Klaudiusz, 32. por. Jarczuk Hilary, 33. por. Jasny Henryk, 34. por. Jefremow Jan, 35. por. Jerofiejow Eugeniusz, 36. por. Jaolkin Bazyli, 37. por. Leszczenko Włodzimierz, 38. por. Łaryn Sergiusz, 39. por. Łuniew Paweł, 40. por. Łuchanin Paweł, 41. por. Lubacki Leopold, 42. por. Linczewski Polko, 43. por. Ławrenko Grzegorz, 44. por. Mamieszyn Włodzimierz, 45. por. Mieńszukow Wasyl, 46. por. Monakow Mikołaj, 47. por. Moskalow Włodzimierz, 48. por. Mosiukow Michał, 49. por. Miasopust Włodzimierz, 50. por. Niskorodiew Wasyl, 51. por. Małyszew Jan, 52. por. Malcew Jan, 53. por. Osnowski Wiktor, 54. por. Orechow Włodzimierz, 55. por. Podlubny Wincenty, 56. por. Pokatiłow Aleksander, 57. por. Pietuchow Grzegorz, 58. por. Pilajew Michał, 59. por. Pukało Mikołaj, 60. por. Ropecki Andrzej, 61. por. Romanow Grzegorz, 62. por. Rynski Marian, 63. por. Koniewski Włodzimierz, 64. por. Kopycin Sergiusz, 65. por. Kowalewski Aleksander, 66. por. Krasilnikow Piotr, 67. por. Kruczkow Piotr, 68. por. Krysiuk Dymitr, 69. por. Kuźmiński Edmund, 70. por. Klujew Grzegorz, 71. por. Kodacznikow Paweł, 72. por. Kowalenko Ignacy, 73. por. Kozak Kirył, 74. por. Kamysz Jan, 75. por. Koszczewok Askolt, 76. por. Sidorow Jan, 77. por. Simonow Fiodor, 78. por. Skowroński Apolinery, 79. por. Sokołow Mikołaj, 80. por. Stroganow Wiaczesław, 81. por. Słupicki Stefan, 82. por. Siedlecki Jan, 83. por. Stanisław Piotr, 84. por. Sucharow Andrzej, 85. por. Szulga Jan, 86. por. Szydłowiec Anani, 87. por. Suchy Edward, 86. por. Szeleszkow Wiktor, 89. por. Serdiukow Paweł, 90. ppor. Stiebłowski Anatol, 91. por. Tomilin Eugeniusz, 92. por. Tomicki Antoni, 93. por. Ulianow Teodor, 94. por. Ulm Włodimir, 95. por. Wengliński Wiktor, 96. por. Wieczorowski Stanisław, 97. por. Zajcew Aleksander, 98. por. Zaborowska Klara, 99. por. Zdesenkow Nikita, 100. por. Zinczenko Piotr, 101. por. Zurawlow Wasyl, 102. por. Zalewska Jadwiga, 103. ppor. Abrosimow Stefan, 104. ppor. Anikina Natalia, 105. ppor. Bajteriakow Rustan, 106. ppor. Bal Jan, 107. ppor. Bojanow Włodzimierz, 108. ppor. Bogdanow Igor, 109. ppor. Bograjewa Tamara, 110. ppor. Bozenkow Włodzimierz, 111. ppor. Bratczykow Borys, 112. ppor. Bielak Franciszek, 113. ppor. Cecerski Michał, 114. ppor. Chowański Jan, 115. ppor. Chilkiewicz Włodzimierz, 116. ppor. Cybulko Michał, 117. ppor. Czecharowski Tadeusz, 118. ppor. Dujanow Michał, 119. ppor. Duliniec Weronika, 120. ppor. Domanienko Anna, 121. ppor. Dawidenko Mikołaj, 122. ppor. Filipow Paweł, 123. ppor. Fiłatow Aleksy, 124. ppor. Felter Stanisław, 125. ppor. Goraj Feliks, 126. ppor. Gajewski Julian, 127. ppor. Gryszczenko Aleksander, 128. ppor. Gajduczenia Józef, 129. ppor. Gutowski Aleksy, 130. ppor. Graber Józef, 131. ppor. Gołowski Szymon, 132. ppor. Gluszkow Michał, 133. ppor. Głatkich Aleksy, 134. ppor. Huzarow Prokop, 135. ppor. Iwaszkiewicz Klaudia, 136. ppor. Jagłowski Romuald, 137. ppor. Jermolajew Grzegorz, 138. ppor. Jakubczyk Stanisław, 139. ppor. Jurkiewicz Dymitr, 140. ppor. Jefimkow Włodzimierz, 141. ppor. Jefimienko Jefim, 142. ppor. Jermakow Jan, 143. ppor. Jegorow Aleksander, 144. ppor. Kurlyszew Sergiusz, 145. ppor. Kałmykow Sergiusz, 146. ppor. Kiryczko Aleksy, 147. ppor. Klanina Anna, 148. ppor. Klusko Alojzy, 149. ppor. Kozaczuk Jan, 150. ppor. Krajewski Witold, 151. ppor. Krugłowych Zinaida, 152. ppor. Krywienko Genadi, 153. ppor. Kudriaszow Dymitr, 164. ppor. Kukuryn Włodzimierz, 155. ppor. Kuszmar Walentyna, 156. ppor. Kukulija Marian, 157. ppor. Kulagina Antonia, 158. ppor. Krukowski Feliks, 159. ppor. Koncesjusz Wacław, 160. ppor. Kruszewski Józef, 161. ppor. Łagowski Bronisław, 162. ppor. Lebiediew Ilia, 163. ppor. Ledowski Aleksy, 164. ppor. Łoktionow Wasyl, 165. ppor. Ludogowski. Rościsław, 166. ppor. Mazur Stanisław, 167. ppor. Małecki Wincenty, 168. ppor. Majer Tadeusz, 169. ppor. Mulkow Aleksander, 170. ppor. Marczenko Paweł, 171. ppor. Mielczakow Makary, 172. ppor. Niekulski Jerzy, 173. ppor. Nazarow Oleg, 174. ppor. Nikityn Anatoli, 175. ppor. Oniskiewicz Grzegorz, 176. ppor. Owsianiecka Halina, 177. ppor. Pawłowska Maria, 178. ppor. Panibratienko Wasyli, 179. ppor. Permakow Wasyl, 180. ppor. Pingin Aleksander, 181. ppor. Planier Wiktor, 182. ppor. Plewako Genadi, 183. ppor. Popow Borya, 184. ppor. Pietrowski Michał, 185. ppor. Rak Leon, 186. ppor. Rafalski Włodzimierz, 187. ppor. Rzeszczykow Wiktor, 188. ppor. Reźniczenko Jan, 189. ppor. Romaniuk Dymitr, 190. ppor. Romanow Paweł, 191. ppor. Rumiancew Borys, 192. ppor. Rokitina Aleksandra, 193. ppor. Szendryka Teofil, 194. ppor. Sawicki Kalist, 195. ppor. Sarznjow Piotr, 196. ppor. Sorokin Jan, 197. ppor. Stosenko Trofim, 198. ppor. Suchorukow Władysław, 199. ppor. Sumin Daniel, 200. ppor. Szychron Stefan, 201. ppor. Sipko August, 202. ppor. Szlachow Michał, 203. ppor. Szprunow Mikołaj, 204. ppor. Tarasowa Helena, 205. ppor. Tarnowski Jakub, 206. ppor. Tajurski Aleksander, 207. ppor. Turbajewski Andrzej, 208. ppor. Tukmakow Szyjchudin, 209. ppor. Tiupow Jan, 210. ppor. Ustynowicz Leonard, 211. ppor. Wilgosz Mieczysław, 212. ppor. Wasiliew Wiktor, 213. ppor. Wiśnicki Włodzimierz, 214. ppor. Wizgalin Grzegorz, 215. ppor. Władzimirczuk Michał, 216. ppor. Zinkiewicz Wiera, 217. ppor. Żurakowski Mikołaj, 218. ppor. Żukowski Bronisław, 219. ppor. Zawgorodny Teodor, 220. chor. Albert Wacław, 221. chor. Bal Władysław, 222. chor. Biełych Katarzyna, 223. chor. Chomutowski Jan, 224. chor. Dziuszko Wasyli, 225. chor. Dulin Arkadi, 226. chor. Dworzański Władysław, 227. chor. Dzikowski Leonard, 228. chor. Gurczonek Filip, 229. chor. Iwanow azyli, 230. chor. Janus Piotr, 231. chor. Jerwiejew Władysław, 232. chor. Jurkowski Stanisław, 233. chor. Jarczewski Mieczysław, 234. chor. Kragin Wiktor, 235. chor. Kuliński Mikołaj, 236. chor. Kisielow Mikołaj, 237. chor. Lisowski Apolinary, 238. chor. Narbut Józef, 239. chor. Misiewicz Stefan, 240. chor. Mikienin Mikołaj, 241. chor. Nogarański Andrzej, 242. chor. Niezłobin Aleksander, 243. chor. Nikitin Mikołaj, 244. chor. Onoszko Kazimierz, 245. chor. Pieńkowski Leon, 246. Ponomariow Mikołaj, 247. chor. Piatkowski Tadeusz, 248. chor. Pietuchow Walenty, 249. chor. Radomski Wacław, 250. chor. Rozma Leon, 251. chor. Sawczuk Stefan, 252. chor. Samel Henryk, 253. ohor. Szejdys Jadwiga, 254. chor. Sorokin Aleksander, 255. chor. Szachoćko Julia, 256. chor. Tarelko Michał, 257. chor. Trebel Apolinary, 258. chor. Taszkiewicz Józefa, 259. chor. Miriończyk Albert, 260. chor. Zacharczuk Wanda, 261. chor. Zacharow Mikołaj, 262. st. sierż. Ambroziak Tadeusz, 263. st. sierż. Anisimow Paweł, 264. st. sierż. Borysiewicz Włodzimierz, 265. st. sierż. Chiniewcz Michał, 266. st. sierż. Dziomin Teodor, 267. st. sierż. Filionow Jan, 268. st. sierż. Grudnicki Bronisław, 269. st. sierż. Kamanin Prokop, 270. st. sierż. Karinazow Piotr, 271. st. sierż. Kiciński Bolesław, 272. st. sierż. Kuzniecow Piotr, 273. st. sierż. Lewczuk Wsiewołod, 274. st. sierż. Minkiewicz Anatol, 275. st. sierż. Mackiewicz Franciszek, 276. st. sierż. Miedyński Jan, 277. st. sierż. Mieleszkin Jan, 278. st. sierż. Możejko Arkadiusz, 279. st. sierż. Remizowicz Wacław, 280. st. sierż. Stryżow Włodzimierz, 281. st. sierż. Szczekatichin Władysław, 282. st. sierż. Szczuczkin Grzegorz, 283. st. sierż. Szwarcbart Roma, 284. st. sierż. Kurt Stefan, 285. st. sierż. Tyszko Józef, 286. sierż. Achmedzin Usman, 287. sierż. Bielimow Michał, 288. sierż. Bondariow Bonifat, 289. sierż. Boronkow Włodzimierz, 290. sierż. Burmakin Leonid, 291. sierż. Czesnokow Jan, 292. sierż. Dąbrowski Jerzy, 293. sierż. Dziekuszyn Walenty, 294. sierż. Fomienko Janina, 205. sierż. Frydman Edward, 296. sierż. Glitlich Julian, 297. sierż. Gogin Walerian, 298. sierż. Grantow Konstanty, 299. sierż. Gruszecki Bronisław, 300. sierż. Jefimow Wiktor, 301. sierż. Iwanowa Eugenia, 302. sierż. Jorofiejew Michał, 303. sierż. Kowaliszyn Piotr, 304. sierż. Kunajew Wasyli, 305. sierż. Ławrientiew Michał, 306. sierż. Łak Jan, 307. sierż. Nicielski Władysław, 308. sierż. Nowicki Bolesław, 309. sierż. Nowożyłow wasyl, 310. sierż. Odyniecki Tadeusz, 311. sierż. Oksynienko Andrzej, 312. sierż. Talukow Piotr, 313. sierż. Pilichowski Bronisław, 314. sierż. Rumiancew Władysław, 315. sierż. Sikorski Piotr, 316. Sławiński Mieczysław, 317. sierż. Spirydonow Dymitr, 318. sierż. Szalancew Igor, 319. sierż. Szwarc Jakub, 320. sierż. Taranow Piotr, 321. sierż. Uszakow Inokenti, 322. sierż. Witrych Helena, 323. sierż. Zorin Anatoli, 324. sierż. Żukowski Witold, 325. sierż. Markow Michał, 326. plut. Browicz Władysław, 327. plut. Chodiakow Mikołaj, 328. plut. Dawidiuk Mikołaj, 329. plut. Doliński Eugeniusz, 330. plut. Fiłatow Aleksander, 331. plut. Gabow Jerzy, 332. plut. Gawryliczyn Piotr, 333. plut. Głowa Tadeusz, 334. plut. Gumski Leon, 335. plut. Kislow Michał, 336. plut. Komarewcew Wasyl, 337. plut. Kowrygin Michał, 338. plut. Lulowicz Mikołaj, 339. plut. Merczak Jan, 340. plut. Oskin Aleksander, 341. plut. Sawieliew Dymitr, 342. plut. Sawkin Grzegorz, 343. plut. Skudnicki Zygmunt, 344. plut. Urzuncew Włodzimierz, 345. plut. Wojciszewski Konstanty, 346. kpr. Dzieduszkiewicz Wasyl, 349. kpr. Gorbaczow Jan, 350. kpr. Juchniewicz Bronisław, 351. kpr. Juwstygniejew Sergiusz, 352. kpr. Kolesow Mikołaj, 353. kpr. Konoplin Aleksander, 354. kpr. Kostiuczenko Mikołaj, 355. kpr. Kostrycki Jarosław, 356. kpr. Koszycki Stefan, 357. kpr. Kudriawcew Fiodor, 358. kpr. Kurnikow Włodzimierz, 359. kpr. Łamaziej Mikołaj, 360. kpr. Łaszkin Fiodor, 361. kpr. Miczak Wasyl, 362. kpr. Mucha Józef, 363. kpr. Murawski Antoni, 364. kpr. Niewiadomski Edward, 365. kpr. Osipow Aleksy, 366. kpr. Padziejew Ilia, 367. kpr. Piątkowski Stanisław, 368. kpr. Piotrowski Jan, 369. kpr. Pośpielo Wasyl, 370. kpr. Rozszupkin Michał, 371. kpr. Rozenblum Józef, 372. kpr. Ryżow Serafin, 373. kpr. Sarsingalejew Mikołaj, 374. kpr. Smirnow Aleksander, 375. kpr. Sotyn Mikołaj, 376. kpr. Suchow Aleksander, 377. kpr. Timofiejew Mikołaj, 378. kpr. Wilecki Włodzimierz, 379. kpr. Wojtak Jan, 380. kpr. Wołotkiewicz Franciszek, 381. kpr. Wysocki Kazimierz, 382. st. szer. Konder Andrzej, 383. st. szer. Michalski Feliks, 384. st. szer. Sawicki Władysław, 385. st. szer. Zadrożny Borys, 386. szer. Szpakowski Adam, 387. szer. Borek Władysław, 388. szer. Chmielewski Dymitr, 389. szer. Czyżewski Roman, 390. szer. Dunajewski Tadeusz, 391. szer. Gołębiowski Wiktor, 392. szer. Iwlewa Nadzieżda, 393. szer. Kapuścin Jan, 394. szer. Kolosiński Wincenty, 395. szer. Koświcki Stanisław, 396. szer. Kowalski Karol, 397. szer. Krywdziuk Aleksy, 398. szer. Kwitko Olga, 399. szer. Martynowski Mikołaj, 400. szer. Nieboraczko Karol, 401. szer. Nuros Seweryn, 402. szer. Osiński Antoni, 403. szer. Pracuk Michał, 404. szer. Różenkranc Józef, 405. szer. Roczkowski Edward, 406. szer. Rukla Paweł, 407. szer. Rychalski Antoni, 408. szer. Szeblecki Witalis, 409. szer. Stocki Bronisław, 410. szer. Szczypiorski Ryszard, 411. szer. Szynkarek Aleksander, 412. szer. Szwarcberg Zygmunt, 413. szer. Tuwyszkin Teodor, 414. szer. Walinkiewicz Florian, 415. szer. Wieliczko Jan, 416. szer. Wiszniewski Henryk, 417. szer. Wiszpolski Władysław, 418. szer. Zandarok Mikołaj, 419. Zinkiewicz Piotr, 420. szer. Zusman Teodor, 421. szer. Żydkiewicz Edward.