Odwołanie ze składu Krajowej Rady Prokuratury.

Monitor Polski

M.P.2015.1015

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 października 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 września 2015 r.
o odwołaniu ze składu Krajowej Rady Prokuratury

nr 1131.36.2015

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 i Nr 240, poz. 1430, z 2012 r. poz. 637, z 2013 r. poz. 1247 i 1623, z 2014 r. poz. 504 oraz z 2015 r. poz. 694, 1045, 1066, 1224, 1309 i 1311) odwołuję Pana Edwarda ZALEWSKIEGO ze składu Krajowej Rady Prokuratury.