Monitor Polski

M.P.1971.11.73

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 lutego 1971 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 13 lutego 1971 r.
w sprawie odwołania zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przychyla się do prośby Obywatela Ignacego Logi-Sowińskiego o odwołanie Go ze stanowiska zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa.