Odwołanie wiceprezesa Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1980.24.113

Akt indywidualny
Wersja od: 15 października 1980 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 8 października 1980 r.
w sprawie odwołania wiceprezesa Rady Ministrów.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - odwołuje Obywatela Kazimierza Barcikowskiego ze stanowiska wiceprezesa Rady Ministrów.