Odwołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1980.6.24

Akt indywidualny
Wersja od: 19 lutego 1980 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 18 lutego 1980 r.
w sprawie odwołania Wiceprezesa Rady Ministrów.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - odwołuje Obywatela Jana Szydlaka ze stanowiska Wiceprezesa Rady Ministrów.