Odwołanie wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego.

Monitor Polski

M.P.2001.37.589

Akt indywidualny
Wersja od: 23 października 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 października 2001 r.
o odwołaniu wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego.

nr 113-13-01

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189), na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, odwołuję Pana Ryszarda KOKOSZCZYŃSKIEGO ze stanowiska wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego.