Monitor Polski

M.P.2020.426

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 maja 2020 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie odwołania wicemarszałka Senatu

Senat Rzeczypospolitej Polskiej odwołuje senatora Stanisława KARCZEWSKIEGO z funkcji wicemarszałka Senatu.