Odwołanie wicemarszałka Senatu.

Monitor Polski

M.P.2017.416

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie odwołania wicemarszałka Senatu

Senat Rzeczypospolitej Polskiej odwołuje senatora Grzegorza CZELEJA z funkcji wicemarszałka Senatu.