Monitor Polski

M.P.2017.658

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 czerwca 2017 r.
o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

nr 1131.5.2017
§  1.  Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję z dniem 12 czerwca 2017 r. Panią Małgorzatę SADURSKĄ ze stanowiska Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.