Monitor Polski

M.P.2015.771

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 sierpnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 sierpnia 2015 r.

nr 1131.16.2015

o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

(M.P. z dnia 31 sierpnia 2015 r.)

§  1. Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję z dniem 7 sierpnia 2015 r. Pana Jacka MICHAŁOWSKIEGO ze stanowiska Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.