Odwołanie przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1983.38.210

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 listopada 1983 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 22 listopada 1983 r.
w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - odwołuje Obywatela Janusza Obodowskiego ze stanowiska przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, z zachowaniem stanowiska wiceprezesa Rady Ministrów.