Odwołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Monitor Polski

M.P.2016.698

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 lipca 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie odwołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 190 ust. 4a pkt 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.) oraz art. 28a ust. 2 Regulaminu Sejmu, odwołuje Magdalenę GAJ ze stanowiska Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.