Odwołanie prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Monitor Polski

M.P.1991.5.25

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 lutego 1991 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 stycznia 1991 r.
w sprawie odwołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim, na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiony w myśl art. 32f ust. 1 pkt 7 Konstytucji, odwołuje
Władysława BAKĘ

ze stanowiska prezesa Narodowego Banku Polskiego.