Monitor Polski

M.P.1991.7.45

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 lutego 1991 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lutego 1991 r.
w sprawie odwołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 36 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej odwołuje
Tadeusza Hupałowskiego

ze stanowiska Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i jednocześnie powierza mu pełnienie obowiązków do czasu powołania nowego Prezesa.