Odwołanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Monitor Polski

M.P.1983.12.61

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 marca 1983 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 23 marca 1983 r.
w sprawie odwołania prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 36 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - odwołuje Obywatela Mieczysława Moczara ze stanowiska prezesa Najwyższej Izby Kontroli.