Odwołanie Ministra Szkolnictwa Wyższego.

Monitor Polski

M.P.1965.69.396

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 grudnia 1965 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 14 grudnia 1965 r.
w sprawie odwołania Ministra Szkolnictwa Wyższego.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 29 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - odwołuje Obywatela Henryka Golańskiego ze stanowiska Ministra Szkolnictwa Wyższego.