Odwołanie Ministra Przemysłu Ciężkiego.

Monitor Polski

M.P.1967.64.304

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 listopada 1967 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 21 listopada 1967 r.
w sprawie odwołania Ministra Przemysłu Ciężkiego.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 29 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - odwołuje Obywatela Janusza Hrynkiewicza ze stanowiska Ministra Przemysłu Ciężkiego.