Monitor Polski

M.P.1981.17.132

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lipca 1981 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 3 lipca 1981 r.
w sprawie odwołania ministra przemysłu chemicznego.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - odwołuje Obywatela Kazimierza Klęka ze stanowiska ministra przemysłu chemicznego.