Monitor Polski

M.P.1988.5.43

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lutego 1988 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 11 lutego 1988 r.
w sprawie odwołania ministra pracy i polityki socjalnej.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odwołuje
Obywatela Janusza Pawłowskiego

ze stanowiska ministra pracy i polityki socjalnej.