Odwołanie ministra obrony narodowej.

Monitor Polski

M.P.1992.15.114

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 czerwca 1992 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 maja 1992 r.
w sprawie odwołania ministra obrony narodowej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów odwołuje Jana Parysa ze stanowiska ministra obrony narodowej.