Odwołanie ministra - kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej.

Monitor Polski

M.P.1987.32.260

Akt indywidualny
Wersja od: 2 listopada 1987 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 24 października 1987 r.
w sprawie odwołania ministra - kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odwołuje
Obywatela Adama Nowotnika

ze stanowiska ministra - kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej.