Odwołanie ministra hutnictwa.

Monitor Polski

M.P.1980.24.118

Akt indywidualny
Wersja od: 15 października 1980 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 8 października 1980 r.
w sprawie odwołania ministra hutnictwa.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - odwołuje Obywatela Franciszka Kaima ze stanowiska ministra hutnictwa.